รอสักครู่
ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
Barcode Advice :
IMEI/Serial Product :

สถิติการเคลมเสร็จ (ย้อนหลัง 30 วัน)

48%
28%
12%
7%
4%
2%
เสร็จภายใน 1-7 8-14 15-20 21-30 31-45 มากกว่า 45 วัน

ระยะเวลาเคลมเฉลี่ย  

9 วัน