รอสักครู่
ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
เปรียบเทียบสินค้า
หมวดย่อย
850VA SYSTEM Light By CKT
850VA SYSTEM Light By CKT
300 Watts / Back up 2 Ports / No Back up 1 Port

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

1,410.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-28/02/64
ประหยัด 90.-
1000VA SYSTEM By CKT
1000VA SYSTEM By CKT
Promotion จากราคา 2,150 บาท เหลือ 1,830บาท ด่วนจำนวนจำกัด
500 Watts / Back up 3 Ports / No Back up 1 Port

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

1,730.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-28/02/64
ประหยัด 100.-
1000VA SYSTEM Bull By CKT
1000VA SYSTEM Bull By CKT
Promotion จากราคา 2,250 บาท เหลือ 1,890บาท ด่วนจำนวนจำกัด
500 Watts / Back up 2 Ports / No Back up 1 Port

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

1,790.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-28/02/64
ประหยัด 100.-
1200VA SYSTEM STEP 1 By CKT
1200VA SYSTEM STEP 1 By CKT
720 Watts / Back up 5 Ports / No Back up 1 Port * มี Software ควบคุม ปิด เครื่องได้

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

3,425.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-28/02/64
ประหยัด 225.-
1500VA SYSTEM STEP 1 By CKT
1500VA SYSTEM STEP 1 By CKT
900 Watts / Back up 6 Ports / No Back up 2 Port * มี Software ควบคุม ปิด เครื่องได้

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

4,425.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-28/02/64
ประหยัด 265.-
2000VA SYSTEM STEP 1 By CKT
2000VA SYSTEM STEP 1 By CKT
1200 Watts / Back up 6 Ports / No Back up 2 Port * มี Software ควบคุม ปิด เครื่องได้

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

5,600.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-28/02/64
ประหยัด 350.-
2500VA SYSTEM STEP 1 By CKT
2500VA SYSTEM STEP 1 By CKT
1400 Watts / Back up 6 Ports / No Back up 2 Portห * มี Software ควบคุม ปิด เครื่องได้

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

7,715.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-28/02/64
ประหยัด 475.-
1200VA SYSTEM Sine By CKT
1200VA SYSTEM Sine By CKT
720 Watts / Back up 5 Ports / No Back up 1 Port * มี Software ควบคุม ปิด เครื่องได้

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

6,040.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-28/02/64
ประหยัด 350.-
1500VA SYSTEM Sine By CKT
1500VA SYSTEM Sine By CKT
900 Watts / Back up 6 Ports / No Back up 2 Port * มี Software ควบคุม ปิด เครื่องได้

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

7,875.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-28/02/64
ประหยัด 475.-
2000VA SYSTEM Sine By CKT
2000VA SYSTEM Sine By CKT
1200 Watts / Back up 6 Ports / No Back up 2 Ports * มี Software ควบคุม ปิด เครื่องได้

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

9,825.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-28/02/64
ประหยัด 675.-
2500VA SYSTEM Sine By CKT
2500VA SYSTEM Sine By CKT
1400 Watts / Back up 6 Ports / No Back up 2 Port * มี Software ควบคุม ปิด เครื่องได้

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

11,025.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-28/02/64
ประหยัด 675.-
UPS 1KVA SYSTEM H1000 By CKT
UPS 1KVA SYSTEM H1000 By CKT
900 Watts / True online / Back up 3 Ports * มี Software ควบคุม ปิด เครื่องได้

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

13,450.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-28/02/64
ประหยัด 1,050.-
UPS 2KVA SYSTEM H2000 By CKT
UPS 2KVA SYSTEM H2000 By CKT
1800 Watts / True online / Back up 2 Ports * มี Software ควบคุม ปิด เครื่องได้

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

23,900.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-28/02/64
ประหยัด 2,000.-
UPS 3KVA SYSTEM H3000 By CKT
UPS 3KVA SYSTEM H3000 By CKT
2700 Watts / True online / Back up 2 Ports * มี Software ควบคุม ปิด เครื่องได้

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

สินค้าหมด
ดูสินค้าทดแทน
UPS 1KVA SYSTEM S1000 By CKT
UPS 1KVA SYSTEM S1000 By CKT
900 Watts / True online / Back up 3 Ports * มี Software ควบคุม ปิด เครื่องได้

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

สินค้าหมด
ดูสินค้าทดแทน
UPS 2KVA SYSTEM S2000 By CKT
UPS 2KVA SYSTEM S2000 By CKT
By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
1800 Watts / True online / Back up 3 Ports * มี Software ควบคุม ปิด เครื่องได้

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

By Order
UPS 3KVA SYSTEM S3000 By CKT (By Order)
UPS 3KVA SYSTEM S3000 By CKT (By Order)
2700 Watts / True online / Back up 4 Ports

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

29,900.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-28/02/64
ประหยัด 4,100.-
UPS 6KVA SYSTEM S6000 By CKT (By Order)
UPS 6KVA SYSTEM S6000 By CKT (By Order)
By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
5400 Watts / True online / Back up สำหรับเครื่อง Server * มี Software ควบคุม ปิด เครื่องได้

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

By Order
UPS 10KVA SYSTEM S10000 By CKT (By Order)
UPS 10KVA SYSTEM S10000 By CKT (By Order)
By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
9000 Watts / True online / Back up สำหรับเครื่อง Server

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

By Order