รอสักครู่
ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
เปรียบเทียบสินค้า
ดูหมวดย่อย
UPS 800VA SUN Everest By CKT
UPS 800VA SUN Everest By CKT
480 Watts / Back up 3 Ports / Bypass 1 Port

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

1,290.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
ประหยัด 130.-
UPS 850VA SUN Everest By CKT
UPS 850VA SUN Everest By CKT
495 Watts / Back up 3 Ports / Bypass 1 Port

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

1,405.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/08/64
ประหยัด 75.-
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
UPS 1000VA SUN Everest By CKT
UPS 1000VA SUN Everest By CKT
500 Watts / Back up 3 Ports / Bypass 1 Port

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

1,440.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/08/64
ประหยัด 150.-
UPS 800VA SUN Micro By CKT
UPS 800VA SUN Micro By CKT
480 Watts / Back up 3 Ports / Bypass 1 Port * มี Software ควบคุม ปิด เครื่องได้

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

1,420.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/08/64
ประหยัด 80.-
UPS 850VA SUN Micro By CKT
UPS 850VA SUN Micro By CKT
495 Watts / Back up 3 Ports / Bypass 1 Port

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

1,450.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
ประหยัด 150.-
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
UPS 1000VA SUN Micro By CKT
UPS 1000VA SUN Micro By CKT
500 Watts / Back up 3 Ports / Bypass 1 Port

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

1,550.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/08/64
ประหยัด 100.-
UPS 1200VA SUN Micro By CKT
UPS 1200VA SUN Micro By CKT
720 Watts / Back up 6 Ports / Bypass 2 Ports

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

2,660.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/08/64
ประหยัด 170.-
UPS 1500VA SUN Micro By CKT
UPS 1500VA SUN Micro By CKT
900 Watts / Back up 6 Ports / Bypass 2 Ports * มี Software ควบคุม ปิด เครื่องได้

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

4,270.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/08/64
ประหยัด 230.-
UPS 2000VA SUN Micro By CKT
UPS 2000VA SUN Micro By CKT
1200 Watts / Back up 6 ports / Bypass 2 ports

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

4,515.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/08/64
ประหยัด 235.-