รอสักครู่
ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
เปรียบเทียบสินค้า
ดูหมวดย่อย
Rack Mini MAP (M6-30030B) D30,W30,H30
Rack Mini MAP (M6-30030B) D30,W30,H30
30 x 30 x 30 cm (Galvanize Steel)

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

1,225.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/08/64
ประหยัด 125.-
Rack Mini DATA RACK (RK403030W) D30,W40,H30
Rack Mini DATA RACK (RK403030W) D30,W40,H30
40 x 30 x 30 cm (Galvanize Steel)

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

1,270.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/08/64
ประหยัด 120.-
Rack Mini DATA RACK (RK403030B) D30,W40,H30
Rack Mini DATA RACK (RK403030B) D30,W40,H30
40 x 30 x 30 cm (Galvanize Steel)

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

1,270.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/08/64
ประหยัด 120.-
Rack Mini GERMANY (G6-30030B) D30,W30,H30
Rack Mini GERMANY (G6-30030B) D30,W30,H30
30 x 30 x 30 cm (Galvanize Steel)

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

1,205.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/08/64
ประหยัด 185.-
Rack Mini GERMANY (G6-30030) D30,W30,H30
Rack Mini GERMANY (G6-30030) D30,W30,H30
30 x 30 x 30 cm (Galvanize Steel)

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

1,205.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/08/64
ประหยัด 185.-
Wall Rack 6U (40 cm.) GERMANY (G1-60406)
Wall Rack 6U (40 cm.) GERMANY (G1-60406)
Free Jacket interlink มูลค่า 990 บาท
60 x 40 x 32 cm (Galvanize Steel)

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

2,655.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/08/64
ประหยัด 425.-
Wall Rack 6U (50 cm.) GERMANY (G1-60506)
Wall Rack 6U (50 cm.) GERMANY (G1-60506)
Free Jacket interlink มูลค่า 990 บาท
60 x 50 x 32 cm (Galvanize Steel)

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

2,690.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
ประหยัด 680.-
Wall Rack 6U (60 cm.) GERMANY (G1-60606)
Wall Rack 6U (60 cm.) GERMANY (G1-60606)
Free Jacket interlink มูลค่า 990 บาท
60 x 60 x 32cm (Galvanize Steel)

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

3,310.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/08/64
ประหยัด 450.-
Wall Rack 9U (40 cm.) GERMANY (G1-60409)
Wall Rack 9U (40 cm.) GERMANY (G1-60409)
Free Jacket interlink มูลค่า 990 บาท
60 x 40 x 45.5 cm (Galvanize Steel)

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

3,450.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/08/64
ประหยัด 400.-
Wall Rack 9U (50 cm.) GERMANY (G1-60509)
Wall Rack 9U (50 cm.) GERMANY (G1-60509)
Free Jacket interlink มูลค่า 990 บาท
60 x 50 x 45.5 cm (Galvanize Steel)

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

3,550.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/08/64
ประหยัด 450.-
Wall Rack 9U (60 cm.) GERMANY (G1-60609)
Wall Rack 9U (60 cm.) GERMANY (G1-60609)
Free Jacket interlink มูลค่า 990 บาท
60 x 60 x 45.5 cm (Galvanize Steel)

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

3,800.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
ประหยัด 700.-
Wall Rack 12U (60 cm.) GERMANY (G1-60612)
Wall Rack 12U (60 cm.) GERMANY (G1-60612)
Free Jacket interlink มูลค่า 990 บาท
60 x 60 x 59 cm (Galvanize Steel)

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

4,615.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/08/64
ประหยัด 675.-