รอสักครู่
ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
เปรียบเทียบสินค้า
ดูหมวดย่อย
Rack Cabinet 6U (40 cm.) DATA RACK (D1-54406H)
Rack Cabinet 6U (40 cm.) DATA RACK (D1-54406H)
60 x 40 x 32 cm (Galvanize Steel)

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

1,750.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/08/64
ประหยัด 200.-
Rack Cabinet 6U (40 cm.) DATA RACK (D1-60406S)
Rack Cabinet 6U (40 cm.) DATA RACK (D1-60406S)
60 x 40 x 32 cm (Galvanize Steel)

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

2,290.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/08/64
ประหยัด 260.-
Rack Cabinet 6U (40 cm.) DATA RACK (D1-60406S4) + รางไฟชนิด 4 Outlet
Rack Cabinet 6U (40 cm.) DATA RACK (D1-60406S4) + รางไฟชนิด 4 Outlet
60 x 40 x 32cm (Galvanize Steel) + รางไฟชนิด 3 ขา 4 ช่อง / 1.5 M * Combo set

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

2,960.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/08/64
ประหยัด 330.-
Rack Cabinet 6U (40 cm.) LINK (CW1-60406G) Glass
Rack Cabinet 6U (40 cm.) LINK (CW1-60406G) Glass
Free Jacket interlink มูลค่า 990 บาท
60 x 40 x 32 cm (Galvanize Steel)

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

2,865.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/08/64
ประหยัด 425.-
Rack Cabinet 6U (40 cm.) FibreConneX (FXW-60406C) + รางไฟชนิด 4 Outlet Po
Rack Cabinet 6U (40 cm.) FibreConneX (FXW-60406C) + รางไฟชนิด 4 Outlet Po
60 x 40 x 32cm (Galvanize Steel) + รางไฟชนิด 3 ขา 4 ช่อง / 3.0 M * Promotion Combo set

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

3,060.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/08/64
ประหยัด 340.-
Rack Cabinet 6U (40 cm.) FibreConneX (FXW-60406C) + รางไฟชนิด 6 Outlet Power
Rack Cabinet 6U (40 cm.) FibreConneX (FXW-60406C) + รางไฟชนิด 6 Outlet Power
60 x 40 x 32cm (Galvanize Steel) + รางไฟชนิด 3 ขา 6 ช่อง / 3.0 M * Promotion Combo set

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

ADVICE IT INFINITE CO., LTD ออนไลน์สินค้าหมด
มีสินค้า 1 สาขา
Rack Cabinet 6U (50 cm.) DATA RACK (D1-60506)
Rack Cabinet 6U (50 cm.) DATA RACK (D1-60506)
60 x 50 x 32 cm (Galvanize Steel)

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

2,665.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/08/64
ประหยัด 225.-
Rack Cabinet 6U (50 cm.) MAP (M1-60506 MWAC-6506)
Rack Cabinet 6U (50 cm.) MAP (M1-60506 MWAC-6506)
60 x 50 x 32 cm. (Galvanize Steel)

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

2,950.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/08/64
ประหยัด 240.-
Rack Cabinet 6U (50 cm.) LINK (CW2-60506G) Glass
Rack Cabinet 6U (50 cm.) LINK (CW2-60506G) Glass
Free Jacket interlink มูลค่า 990 บาท
60 x 50 x 32 cm (Galvanize Steel)

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

2,810.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/08/64
ประหยัด 380.-
Rack Cabinet 6U (50 cm.) LINK (CW2-60506W)
Rack Cabinet 6U (50 cm.) LINK (CW2-60506W)
Free Jacket interlink มูลค่า 990 บาท
60 x 50 x 32cm (Galvanize Steel)

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

Incoming 2 pcs
Rack Cabinet 6U (60 cm.) LINK (CW2-60606W)
Rack Cabinet 6U (60 cm.) LINK (CW2-60606W)
Free Jacket interlink มูลค่า 990 บาท
60 x 60 x 32cm (Galvanize Steel)

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

4,100.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/08/64
ประหยัด 600.-
Rack Cabinet 9U (40 cm.) MAP (M1-60409 MWAC-6409)
Rack Cabinet 9U (40 cm.) MAP (M1-60409 MWAC-6409)
60 x 40 x 45.5 cm (Galvanize Steel)

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

3,535.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/08/64
ประหยัด 255.-
Rack Cabinet 9U (50 cm.) MAP (M1-60509 MWAC-6509)
Rack Cabinet 9U (50 cm.) MAP (M1-60509 MWAC-6509)
60 x 50 x 45.5 cm (Galvanize Steel)

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

ADVICE IT INFINITE CO., LTD ออนไลน์สินค้าหมด
มีสินค้า 1 สาขา
Rack Cabinet 9U (60 cm.) MAP (M1-60609 MWAC-6609)
Rack Cabinet 9U (60 cm.) MAP (M1-60609 MWAC-6609)
60 x 60 x 45.5 cm (Galvanize Steel)

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

ADVICE IT INFINITE CO., LTD ออนไลน์สินค้าหมด
มีสินค้า 1 สาขา
Rack Cabinet 9U (60 cm.) LINK (CW2-60609G) Glass
Rack Cabinet 9U (60 cm.) LINK (CW2-60609G) Glass
Free Jacket interlink มูลค่า 990 บาท
60 x 60 x 45.5 cm (Galvanize Steel)

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

Incoming 2 pcs
Rack Cabinet 12U (40 cm.) LINK (CW1-60412G) Glass
Rack Cabinet 12U (40 cm.) LINK (CW1-60412G) Glass
Free Jacket interlink มูลค่า 990 บาท
60 x 40 x 64 cm (Galvanize Steel)

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

4,250.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/08/64
ประหยัด 500.-
Rack Cabinet 12U (60 cm.) MAP (M1-60612GL)
Rack Cabinet 12U (60 cm.) MAP (M1-60612GL)
60 x 60 x 64 cm

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

ADVICE IT INFINITE CO., LTD ออนไลน์สินค้าหมด
มีสินค้า 1 สาขา
Rack Cabinet 12U (60 cm.) LINK (CW2-60612W)
Rack Cabinet 12U (60 cm.) LINK (CW2-60612W)
Free Jacket interlink มูลค่า 990 บาท
60 x 60 x 64 cm (Galvanize Steel)

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

5,090.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/08/64
ประหยัด 300.-