รอสักครู่
ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
เปรียบเทียบสินค้า
ดูหมวดย่อย
Chip 216-081-005  (Grade A)
Chip 216-081-005 (Grade A)
Chip 216-081-005
1,150.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

1,080.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-31/07/64
ประหยัด 70.-
Chip 95831HRTZ
Chip 95831HRTZ
Chip 95831HRTZ
65.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

55.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-31/07/64
ประหยัด 10.-
Chip BQ24728
Chip BQ24728
Chip BQ24728
65.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

55.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-31/07/64
ประหยัด 10.-
Chip BIOS 25*32??(4 MAX) 'PartNB'
Chip BIOS 25*32??(4 MAX) 'PartNB'
Chip BIOS
115.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

110.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-31/07/64
ประหยัด 5.-
Chip C 330uF
Chip C 330uF
Capacitors
75.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

65.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-31/07/64
ประหยัด 10.-
Chip C 470uF
Chip C 470uF
Capacitors
75.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

65.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-31/07/64
ประหยัด 10.-
Chip CG82NM10 SLGxx
Chip CG82NM10 SLGxx
Chip CG82NM10 SLGxx
890.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

820.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-31/07/64
ประหยัด 70.-
Chip CH SLJ4E 'PartNB'
Chip CH SLJ4E 'PartNB'
Chip CH SLJ4E
650.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

600.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-31/07/64
ประหยัด 50.-
Chip CH SLJ4L 'PartNB'
Chip CH SLJ4L 'PartNB'
Chip CH SLJ4L
790.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

720.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-31/07/64
ประหยัด 70.-
Chip CH SLJ8E 'PartNB'
Chip CH SLJ8E 'PartNB'
Chip CH SLJ8E
1,190.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

1,110.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-31/07/64
ประหยัด 80.-
Chip CH=ISL88731C 'PartNB'
Chip CH=ISL88731C 'PartNB'
Chip CH=ISL88731C
190.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

175.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-31/07/64
ประหยัด 15.-
Chip CH-216-0674021 'PartNB'
Chip CH-216-0674021 'PartNB'
Chip CH-216-0674021
1,790.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

1,695.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-31/07/64
ประหยัด 95.-
Chip CH-216-0674022 'PartNB'
Chip CH-216-0674022 'PartNB'
Chip CH-216-0674022
1,690.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

1,565.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-31/07/64
ประหยัด 125.-
Chip CH-216-0707001 'PartNB'
Chip CH-216-0707001 'PartNB'
Chip CH-216-0707001
690.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

640.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-31/07/64
ประหยัด 50.-
Chip CH-216-0707009 'PartNB'
Chip CH-216-0707009 'PartNB'
Chip CH-216-0707009
690.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

640.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-31/07/64
ประหยัด 50.-
Chip CH-216-0728018 'PartNB'
Chip CH-216-0728018 'PartNB'
Chip CH-216-0728018
990.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

920.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-31/07/64
ประหยัด 70.-
Chip CH-216-0772000 'PartNB'
Chip CH-216-0772000 'PartNB'
Chip CH-216-0772000
1,190.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

1,125.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-31/07/64
ประหยัด 65.-
Chip CH-216-0809024 'PartNB'
Chip CH-216-0809024 'PartNB'
Chip CH-216-0809024
1,090.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

1,030.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-31/07/64
ประหยัด 60.-
Chip CH-218-0697014 'PartNB'
Chip CH-218-0697014 'PartNB'
Chip CH-218-0697014
790.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

720.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-31/07/64
ประหยัด 70.-
Chip CH-82 HM55 'PartNB'
Chip CH-82 HM55 'PartNB'
Chip CH-82 HM55
890.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

820.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-31/07/64
ประหยัด 70.-
Chip CH-EM=EB 'PartNB'
Chip CH-EM=EB 'PartNB'
Chip CH-EM=EB
155.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

145.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-31/07/64
ประหยัด 10.-
Chip CH-EQ=FC 'PartNB'
Chip CH-EQ=FC 'PartNB'
Chip CH- EQ=FC
155.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

145.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-31/07/64
ประหยัด 10.-
Chip CH-G86-631-A2 'PartNB'
Chip CH-G86-631-A2 'PartNB'
Chip CH-G86-631-A2
690.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

640.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-31/07/64
ประหยัด 50.-
Chip CH-G86-635-A2 'PartNB'
Chip CH-G86-635-A2 'PartNB'
Chip CH-G86-635-A2
690.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

640.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-31/07/64
ประหยัด 50.-
Chip CH-ISL6251 'PartNB'
Chip CH-ISL6251 'PartNB'
Chip CH-ISL6251
155.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

145.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-31/07/64
ประหยัด 10.-
Chip CH-ISL88731A 'PartNB'
Chip CH-ISL88731A 'PartNB'
Chip CH-ISL88731A
190.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

175.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-31/07/64
ประหยัด 15.-
Chip CH-IT8518E 'PartNB'
Chip CH-IT8518E 'PartNB'
Chip CH-IT8518E
155.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

145.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-31/07/64
ประหยัด 10.-
Chip CH-KB926QF B1 'PartNB'
Chip CH-KB926QF B1 'PartNB'
Chip CH-KB926QF B1
155.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

145.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-31/07/64
ประหยัด 10.-
Chip CH-N11M-GE1-S-A3 'PartNB'
Chip CH-N11M-GE1-S-A3 'PartNB'
Chip CH-N11M-GE1-S-A3
790.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

720.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-31/07/64
ประหยัด 70.-
Chip CH-N11M-GE1-S-B1 'PartNB'
Chip CH-N11M-GE1-S-B1 'PartNB'
Chip CH-N11M-GE1-S-B1
990.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

920.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-31/07/64
ประหยัด 70.-
Chip CH-N11M-LP2-S-A3 'PartNB'
Chip CH-N11M-LP2-S-A3 'PartNB'
Chip CH-N11M-LP2-S-A3
990.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

920.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-31/07/64
ประหยัด 70.-
Chip CH-N12M-GE-S-B1 'PartNB'
Chip CH-N12M-GE-S-B1 'PartNB'
Chip CH-N12M-GE-S-B1
790.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

720.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-31/07/64
ประหยัด 70.-
Chip CH-NPCE781EAODX 'PartNB'
Chip CH-NPCE781EAODX 'PartNB'
Chip CH-NPCE781EAODX
155.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

145.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-31/07/64
ประหยัด 10.-
Chip CH-NPCE791LAODX 'PartNB'
Chip CH-NPCE791LAODX 'PartNB'
Chip CH-NPCE791LAODX
190.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

175.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-31/07/64
ประหยัด 15.-
Chip CH-SR17D 'PartNB'
Chip CH-SR17D 'PartNB'
Chip CH-SR17D
1,290.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

1,230.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-31/07/64
ประหยัด 60.-
Chip CH-SR17E 'PartNB'
Chip CH-SR17E 'PartNB'
Chip CH-SR17E
1,290.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

1,230.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-31/07/64
ประหยัด 60.-
Chip CH-SR1SE 'PartNB'
Chip CH-SR1SE 'PartNB'
Chip CH-SR1SE
1,600.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

1,535.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-31/07/64
ประหยัด 65.-
Chip CH-SR1SF 'PartNB'
Chip CH-SR1SF 'PartNB'
Chip CH-SR1SF
1,600.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

1,535.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-31/07/64
ประหยัด 65.-
Chip CH-SR1W3 'PartNB'
Chip CH-SR1W3 'PartNB'
Chip CH-SR1W3
1,600.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

1,535.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-31/07/64
ประหยัด 65.-
Chip CH-STJNV 'PartNB'
Chip CH-STJNV 'PartNB'
Chip CH-STJNV
890.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

820.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-31/07/64
ประหยัด 70.-