รอสักครู่
ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
เปรียบเทียบสินค้า
หมวดย่อย

Panel LED (Slim)

Panel 10.1'' For Laptop (LED Slim 40PIN) PowerMax (101A103SC)
Panel 10.1'' For Laptop (LED Slim 40PIN) PowerMax (101A103SC)
For : Size 10.1 inch Laptop (LED Slim) (101A103SC)

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

1,710.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-28/02/64
ประหยัด 140.-
Panel 11.6'' For Laptop (LED Slim 30PIN) PowerMax (NT116WHM-N11)
Panel 11.6'' For Laptop (LED Slim 30PIN) PowerMax (NT116WHM-N11)
For : Size 11.6 inch Laptop (LED Slim 30Pin) (NT116WHM-N11)

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

1,655.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-28/02/64
ประหยัด 135.-
Panel 11.6'' For Laptop (LED Slim 30PIN) SkyHorse
Panel 11.6'' For Laptop (LED Slim 30PIN) SkyHorse
For : Size 11.6 inch (LED Slim 30pin)​

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

1,840.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-28/02/64
ประหยัด 150.-
Panel 11.6'' For Laptop (LED Slim 40PIN) SkyHorse
Panel 11.6'' For Laptop (LED Slim 40PIN) SkyHorse
For : Size 11.6 inch (LED Slim 40pin)​

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

1,840.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-28/02/64
ประหยัด 150.-
Panel 11.6'' For Laptop (40 PIN) PowerMax ( N116BGE-L42)
Panel 11.6'' For Laptop (40 PIN) PowerMax ( N116BGE-L42)
For : Size 11.6 inch Laptop (LED Slim) ( N116BGE-L42)

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

1,710.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-28/02/64
ประหยัด 140.-
Panel 11.6'' For Laptop (LED Slim 40 PIN) Autex
Panel 11.6'' For Laptop (LED Slim 40 PIN) Autex
For : Size 11.6 inch Laptop (LED Slim)

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

1,870.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-28/02/64
ประหยัด 120.-
Panel 12.5'' For Laptop (LED Slim 30 PIN) มีหู PowerMax (HB125WX1-100)
Panel 12.5'' For Laptop (LED Slim 30 PIN) มีหู PowerMax (HB125WX1-100)
For : Size 12.5 inch Laptop (LED slim 30 pin) (HB125WX1-100)

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

2,240.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-28/02/64
ประหยัด 150.-
Panel 12.5'' For Laptop (LED 40 PIN) มีหู PowerMax (B125XW01)
Panel 12.5'' For Laptop (LED 40 PIN) มีหู PowerMax (B125XW01)
For : Size 12.5 inch Laptop (LED slim 40 pin) (B125XW01)

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

1,455.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-28/02/64
ประหยัด 95.-
Panel 13.3
Panel 13.3" For Laptop (LED 30 PIN IPS) ไม่มีหูขนาดเล็ก PowerMax (N133HCE-GP1)
For : Laptop Size 13.3 inch / Slim 30 pin / IPS (N133HCE-GP1)

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

2,420.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-28/02/64
ประหยัด 170.-
Panal 13.3'' For Laptop (LED Slim FHD/IPS 30 PIN) แบบมีหู
Panal 13.3'' For Laptop (LED Slim FHD/IPS 30 PIN) แบบมีหู
For : Size 13.3 inch (LED Slim)

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

2,140.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-28/02/64
ประหยัด 150.-
Panel 13.3'' For Laptop (LED 30PIN) PowerMax (N133BGE-EAB)
Panel 13.3'' For Laptop (LED 30PIN) PowerMax (N133BGE-EAB)
For : Size 13.3 inch Laptop (LED Slim 30Pin) (N133BGE-EAB)

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

1,915.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-28/02/64
ประหยัด 135.-
Panel 13.3'' For Laptop (LED Slim 30PIN) SkyHorse
Panel 13.3'' For Laptop (LED Slim 30PIN) SkyHorse
For : Size 13.3 inch (LED Slim 30pin)​

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

2,510.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-28/02/64
ประหยัด 140.-
Panel 13.3'' For Laptop (LED Slim 40PIN) SkyHorse
Panel 13.3'' For Laptop (LED Slim 40PIN) SkyHorse
For : Size 13.3 inch (LED Slim 40pin)​

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

2,240.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-28/02/64
ประหยัด 150.-
Panel 13.3'' For Laptop (LED Slim A4) PowerMax
Panel 13.3'' For Laptop (LED Slim A4) PowerMax
For : Size 13.3 inch Laptop (LED)

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

2,140.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-28/02/64
ประหยัด 150.-
Panel 13.3'' For Laptop (LED Slim) Mac PowerMax (LTN133AT09)
Panel 13.3'' For Laptop (LED Slim) Mac PowerMax (LTN133AT09)
For : Size 13.3 inch Laptop (LED Slim) Mac (LTN133AT09)

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

2,830.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-28/02/64
ประหยัด 160.-
Panel 13.3'' For Laptop (LED Slim) SAMSUNG 'AT23' PowerMax (LTN133AT23)
Panel 13.3'' For Laptop (LED Slim) SAMSUNG 'AT23' PowerMax (LTN133AT23)
For : Size 13.3 inch Laptop (LED Slim) (LTN133AT23)

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

2,825.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-28/02/64
ประหยัด 165.-
Panel 13.3'' For Laptop (LED) PowerMax
Panel 13.3'' For Laptop (LED) PowerMax
For : Size 13.3 inch Laptop (40 Pin) (LED)

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

2,825.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-28/02/64
ประหยัด 165.-
Panel 13.3'' For Laptop (LED Slim 30 PIN) IPS PowerMaxn(B133HAN02.1)
Panel 13.3'' For Laptop (LED Slim 30 PIN) IPS PowerMaxn(B133HAN02.1)
For : Size 13.3' inch Laptop LED (slim 30 pin) (B133HAN02.1)

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

1,860.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-28/02/64
ประหยัด 130.-
Panel 13.3'' For Laptop (LED Slim 30 PIN) ไม่มีหู PowerMax (N133BGE-EA1)
Panel 13.3'' For Laptop (LED Slim 30 PIN) ไม่มีหู PowerMax (N133BGE-EA1)
For : Size 13.3 inch Laptop (LED slim 30 pin) (N133BGE-EA1)

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

1,860.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-28/02/64
ประหยัด 130.-
Panel 13.3'' For Laptop (LED Slim 40 PIN) SAMSUNG AT23 PowerMax
Panel 13.3'' For Laptop (LED Slim 40 PIN) SAMSUNG AT23 PowerMax
For : Size 13.3 inch (40 Pin) Samsung AT23

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

2,915.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-28/02/64
ประหยัด 175.-
Panel 13.3'' For Laptop (LED Slim 40 PIN) ไม่มีหู PowerMax
Panel 13.3'' For Laptop (LED Slim 40 PIN) ไม่มีหู PowerMax
For : Laptop Size 13.3 inch / Slim 40 pin

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

2,630.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-28/02/64
ประหยัด 160.-
Panel 13.3'' For Laptop (LED Slim A2) PowerMax
Panel 13.3'' For Laptop (LED Slim A2) PowerMax
For : Size 13.3 inch LED (Slim A2)

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

2,325.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-28/02/64
ประหยัด 165.-
Panel 14.0'' For Laptop (LED Slim 30PIN) SkyHorse
Panel 14.0'' For Laptop (LED Slim 30PIN) SkyHorse
For : Size 14.0 inch Laptop (LED Slim 30pin)

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

Incoming 5 pcs
Panel 14.0'' For Laptop (LED Slim 40PIN) SkyHorse
Panel 14.0'' For Laptop (LED Slim 40PIN) SkyHorse
For :Notebook

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

2,140.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-28/02/64
ประหยัด 150.-
Panel 14.0'' For Laptop (LED Slim 30PIN ขนาดเล็ก)PowerMax (N140BGA-EA4)
Panel 14.0'' For Laptop (LED Slim 30PIN ขนาดเล็ก)PowerMax (N140BGA-EA4)
For : Laptop Size 14.0 inch / Slim 30 pin

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

2,240.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-28/02/64
ประหยัด 150.-
Panel 14.0'' For Laptop (LED Slim 40 PIN) PowerMax(NT140WHM-N47)
Panel 14.0'' For Laptop (LED Slim 40 PIN) PowerMax(NT140WHM-N47)
For : Size 14.0 inch Laptop (LED Slim) (NT140BGE-L43),NT140WHM-N47

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

2,315.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-28/02/64
ประหยัด 175.-
Panel 14.0'' For Laptop (LED Slim 30 PIN IPS)ไม่มีหูขนาดเล็ก(NV140FHM-N4K) PowerMax
Panel 14.0'' For Laptop (LED Slim 30 PIN IPS)ไม่มีหูขนาดเล็ก(NV140FHM-N4K) PowerMax
For : Laptop Size 14.0 inch / Slim 30 pin

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

2,630.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-28/02/64
ประหยัด 160.-
Panel 14.0'' For Laptop (LED Slim 30PIN) PowerMax (NT140WHM-N31)
Panel 14.0'' For Laptop (LED Slim 30PIN) PowerMax (NT140WHM-N31)
For : (NT140WHM-N31) (N140BGA-EB3)

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

2,390.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-28/02/64
ประหยัด 160.-
Panel 14.0'' For Laptop (LED Slim 40 PIN) SAMSUNG (LTN140AT21-806) PowerMax
Panel 14.0'' For Laptop (LED Slim 40 PIN) SAMSUNG (LTN140AT21-806) PowerMax
For : Laptop Size 14.0 inch / Slim 40 pin (LTN140AT21-806)

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

3,895.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-28/02/64
ประหยัด 195.-
Panel 14.0'' For Laptop (LED Slim 40 PIN) SAMSUNG (LTN140AT21-002) PowerMax
Panel 14.0'' For Laptop (LED Slim 40 PIN) SAMSUNG (LTN140AT21-002) PowerMax
For : Size 14.0 inch Laptop (LED Slim) (LTN140AT21-802)

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

3,965.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-28/02/64
ประหยัด 225.-
Panel 15.6'' For Laptop (LED Slim 30PIN) Full HD PowerMax
Panel 15.6'' For Laptop (LED Slim 30PIN) Full HD PowerMax
For : Size 15.6 inch Laptop (LED Slim 30 pin) Full HD

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

2,530.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-28/02/64
ประหยัด 160.-
Panel 15.6'' For Laptop (LED Slim 40PIN) SkyHorse
Panel 15.6'' For Laptop (LED Slim 40PIN) SkyHorse
For : Size 15.6 inch Laptop (LED Slim 40pin)

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

2,150.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-28/02/64
ประหยัด 140.-
Panel 15.6'' For Laptop (LED Slim 30PIN) (N156BGA-EA3)  PowerMax
Panel 15.6'' For Laptop (LED Slim 30PIN) (N156BGA-EA3) PowerMax
For : NT156WHM-N45, N156BGA-EA3

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

2,590.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-28/02/64
ประหยัด 160.-
Panel 15.6'' For Laptop (LED Slim 30 PIN) ไม่มีหู(N156BGA-EA3 Rev.C3) ขนาดเล็ก PowerMax
Panel 15.6'' For Laptop (LED Slim 30 PIN) ไม่มีหู(N156BGA-EA3 Rev.C3) ขนาดเล็ก PowerMax
For : Laptop Size 15.6 inch / Slim 30 pin

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

2,610.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-28/02/64
ประหยัด 180.-
Panel 15.6'' For Laptop (LED Slim 30PIN) IPS ไม่มีหูหิ้ว'PowerMax'(NV156FHM-N48)
Panel 15.6'' For Laptop (LED Slim 30PIN) IPS ไม่มีหูหิ้ว'PowerMax'(NV156FHM-N48)
For : LP156WF9-SPC1, NV156FM-N48,B156HANO2.1

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

2,610.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-28/02/64
ประหยัด 180.-
Panel 15.6'' For Laptop (LED Slim 30PIN) IPS 'PowerMax' (LM156LF6L)
Panel 15.6'' For Laptop (LED Slim 30PIN) IPS 'PowerMax' (LM156LF6L)
For : Laptop Size 15.6 inch / Slim 30 pin / IPS LM156LFL01,LM156LF6L, LP156WF6(SP)(D1)

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

2,570.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-28/02/64
ประหยัด 180.-
Panel 15.6'' For Laptop (LED Slim 30PIN) PowerMax  (N156BGA-EB2)
Panel 15.6'' For Laptop (LED Slim 30PIN) PowerMax (N156BGA-EB2)
For : Size 15.6 inch Laptop (LED Slim 30pin) (N156BGA-EB2),NT156WHM-N32

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

2,590.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-28/02/64
ประหยัด 200.-
Panel 15.6'' For Laptop (LED Slim 40PIN) (NT156WHM-N10) PowerMax
Panel 15.6'' For Laptop (LED Slim 40PIN) (NT156WHM-N10) PowerMax
For : Size 15.6 inch Laptop (LED Slim 40pin)(NT156WHM-N10)

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

2,710.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-28/02/64
ประหยัด 180.-
Panel 15.6'' For Laptop (LED Slim 40PIN) [FHD/IPS] (NV156FHM-N4G) PowerMax
Panel 15.6'' For Laptop (LED Slim 40PIN) [FHD/IPS] (NV156FHM-N4G) PowerMax
For : Laptop Size 15.6inch / Slim / 40pin / IPS

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

2,970.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-28/02/64
ประหยัด 220.-
Panel 15.6'' For Laptop (LED Slim 40 PIN IPS EXACT) (N156HCE-GA2 REV.C3) PowerMax
Panel 15.6'' For Laptop (LED Slim 40 PIN IPS EXACT) (N156HCE-GA2 REV.C3) PowerMax
For : Laptop Size 15.6 inch / Slim / 40 pin

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

3,615.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-28/02/64
ประหยัด 275.-