รอสักครู่
ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
เปรียบเทียบสินค้า
หมวดย่อย

Board Lens for Dome Camera

6 mm Lens Dome WATASHI#WLD002
6 mm Lens Dome WATASHI#WLD002
By Order (โปรดติดต่อพนักงาน)
Lens 6 mm / F1.2

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

By Order
8 mm Lens Dome WATASHI#WLD003
8 mm Lens Dome WATASHI#WLD003
By Order (โปรดติดต่อพนักงาน)
Lens 8 mm / F1.2

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

By Order
2.1 mm Lens Dome WATASHI#WLD006
2.1 mm Lens Dome WATASHI#WLD006
By Order (โปรดติดต่อพนักงาน)
Lens 2.1 mm / F1.2

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

By Order
4 mm Lens Dome WATASHI#WLD001
4 mm Lens Dome WATASHI#WLD001
By Order (โปรดติดต่อพนักงาน)
Lens 4 mm / F1.2

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

By Order

CS-Mount Lens for Standard Camera

16 mm Lens CS-Mount WATASHI#WLB005
16 mm Lens CS-Mount WATASHI#WLB005
By Order (โปรดติดต่อพนักงาน)
Lens 16 mm / F1.2

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

By Order
8 mm Lens CS-Mount PeopleFu
8 mm Lens CS-Mount PeopleFu
By Order (โปรดติดต่อพนักงาน)
Lens 8 mm / F1.2

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

By Order
12 mm Lens CS-Mount PeopleFu
12 mm Lens CS-Mount PeopleFu
By Order (โปรดติดต่อพนักงาน)
Lens 12 mm / F1.2

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

By Order
2.1 mm Lens CS-Mount WATASHI#WLW002
2.1 mm Lens CS-Mount WATASHI#WLW002
By Order (โปรดติดต่อพนักงาน)
Lens 2.1 mm / F1.2

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

By Order
16 mm Lens CS-Mount PeopleFu
16 mm Lens CS-Mount PeopleFu
By Order (โปรดติดต่อพนักงาน)
Lens 16 mm / F1.2

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

By Order
8 mm Lens CS-Mount WATASHI#WLB003
8 mm Lens CS-Mount WATASHI#WLB003
By Order (โปรดติดต่อพนักงาน)
Lens 8 mm / F1.2

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

By Order
12 mm Lens CS-Mount WATASHI#WLB004
12 mm Lens CS-Mount WATASHI#WLB004
By Order (โปรดติดต่อพนักงาน)
Lens 12 mm / F1.2

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

By Order
5-100mm Lens Auto lris Vari-focal WATASHI
5-100mm Lens Auto lris Vari-focal WATASHI
By Order (โปรดติดต่อพนักงาน)
Lens 5 - 100 mm / F1.6

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

By Order
3.5-8 mm Lens Auto lris Vari-focal WATASHI#WLA006
3.5-8 mm Lens Auto lris Vari-focal WATASHI#WLA006
By Order (โปรดติดต่อพนักงาน)
Lens 3.5 - 8 mm / F1.4

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

By Order
6-60 mm Lens Auto lris Vari-focal PeopleFu
6-60 mm Lens Auto lris Vari-focal PeopleFu
By Order (โปรดติดต่อพนักงาน)
Lens 6 - 60 mm / F1.6

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

By Order
6-15 mm Lens Auto lris Vari-focal WATASHI#WLA008
6-15 mm Lens Auto lris Vari-focal WATASHI#WLA008
By Order (โปรดติดต่อพนักงาน)
Lens 6 - 15 mm / F1.2

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

By Order
5-50 mm Lens Auto lris Vari-focal WATASHI#WLA010
5-50 mm Lens Auto lris Vari-focal WATASHI#WLA010
By Order (โปรดติดต่อพนักงาน)
Lens 5 - 50 mm / F1.4

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

By Order
16 mm Lens Auto lris WATASHI#WLA005
16 mm Lens Auto lris WATASHI#WLA005
By Order (โปรดติดต่อพนักงาน)
Lens 16 mm / F1.4

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

By Order

เลนส์กล้องวงจรปิด