รอสักครู่
ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
เปรียบเทียบสินค้า
หมวดย่อย
Keyboard LENOVO
Keyboard Lenovo 320-14ISK (BT) PowerMax  (สกรีนไทย-อังกฤษ)
Keyboard Lenovo 320-14ISK (BT) PowerMax (สกรีนไทย-อังกฤษ)
For : Lenovo 320-14ISK / 320S-14IKB /,320-14IKBR

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

ADVICE IT INFINITE CO., LTD ออนไลน์สินค้าหมด
มีสินค้า 1 สาขา
Keyboard LENOVO Z580 (Black) SkyHorse (สกรีนไทย-อังกฤษ)
Keyboard LENOVO Z580 (Black) SkyHorse (สกรีนไทย-อังกฤษ)
For : G500 G505 G505A G510 G700 G700A G710 G580 G585/B580/V580 V585 Z580 Z585 G570

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

485.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-30/04/64
ประหยัด 35.-
Keyboard LENOVO Z580 (Black) PowerMax (สกรีนอังกฤษ)
Keyboard LENOVO Z580 (Black) PowerMax (สกรีนอังกฤษ)
Free สติ๊กเกอร์ ภาษาไทย
For : Notebook Lenovo Z580 & Compatible Model

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

550.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-30/04/64
ประหยัด 40.-
Keyboard LENOVO Z500 (Black) SkyHorse (สกรีนไทย-อังกฤษ)
Keyboard LENOVO Z500 (Black) SkyHorse (สกรีนไทย-อังกฤษ)
For : Notebook Lenovo Z500 & Compatible Model

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

485.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-30/04/64
ประหยัด 35.-
Keyboard LENOVO Z50-70 (Black) PowerMax (สกรีนอังกฤษ)
Keyboard LENOVO Z50-70 (Black) PowerMax (สกรีนอังกฤษ)
Free สติ๊กเกอร์ ภาษาไทย
For : Notebook Lenovo Z50-70 & Compatible Model

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

550.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-30/04/64
ประหยัด 40.-
Keyboard LENOVO Z485 (Black) PowerMax (สกรีนไทย-อังกฤษ)
Keyboard LENOVO Z485 (Black) PowerMax (สกรีนไทย-อังกฤษ)
For : G480 G480 G480A / G485 / Z380 Z480 Z485 / / G400 G405 Series

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

470.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-30/04/64
ประหยัด 35.-
Keyboard LENOVO Z480 (Black) SkyHorse (สกรีนไทย-อังกฤษ)
Keyboard LENOVO Z480 (Black) SkyHorse (สกรีนไทย-อังกฤษ)
For : G480 G480 G480A / G485 / Z380 Z480 Z485 / / G400 G405 Series

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

405.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-30/04/64
ประหยัด 25.-
Keyboard LENOVO Z480 (Black) PartNB (สกรีนไทย-อังกฤษ)
Keyboard LENOVO Z480 (Black) PartNB (สกรีนไทย-อังกฤษ)
For : G480 G480 G480A / G485 / Z380 Z480 Z485 / / G400 G405 Series

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

415.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-30/04/64
ประหยัด 35.-
Keyboard LENOVO Z475 (Black) SkyHorse (สกรีนไทย-อังกฤษ)
Keyboard LENOVO Z475 (Black) SkyHorse (สกรีนไทย-อังกฤษ)
For : Z370 Z375 / Z470 Z475 / V370 Series

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

405.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-30/04/64
ประหยัด 25.-
Keyboard LENOVO Z475 (Black) PowerMax (สกรีนไทย-อังกฤษ)
Keyboard LENOVO Z475 (Black) PowerMax (สกรีนไทย-อังกฤษ)
For : Z370 Z375 / Z470 Z475 / V370 Series

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

470.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-30/04/64
ประหยัด 35.-
Keyboard LENOVO Z470 (Black) PowerMax (สกรีนไทย-อังกฤษ)
Keyboard LENOVO Z470 (Black) PowerMax (สกรีนไทย-อังกฤษ)
For : Z370 Z375 / Z470 Z475 / V370 Series

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

470.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-30/04/64
ประหยัด 35.-
Keyboard LENOVO Z465 (Black) PowerMax (สกรีนไทย-อังกฤษ)
Keyboard LENOVO Z465 (Black) PowerMax (สกรีนไทย-อังกฤษ)
For : Z450 / Z460 Z460A Z460G / Z465

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

550.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-30/04/64
ประหยัด 40.-
Keyboard LENOVO Z460A (Black) PowerMax (สกรีนไทย-อังกฤษ)
Keyboard LENOVO Z460A (Black) PowerMax (สกรีนไทย-อังกฤษ)
For : Lenovo Z460A & Compatible Model

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

550.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-30/04/64
ประหยัด 40.-
Keyboard LENOVO Z460 (Black) PowerMax (สกรีนอังกฤษ)
Keyboard LENOVO Z460 (Black) PowerMax (สกรีนอังกฤษ)
Free สติ๊กเกอร์ ภาษาไทย
For : Notebook Lenovo Z460 & Compatible Model

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

470.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-30/04/64
ประหยัด 35.-
Keyboard LENOVO Z460 (Black) PartNB (สกรีนอังกฤษ)
Keyboard LENOVO Z460 (Black) PartNB (สกรีนอังกฤษ)
Free สติ๊กเกอร์ ภาษาไทย
For : Z450 / Z460 Z460A Z460G / Z465

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

415.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-30/04/64
ประหยัด 35.-
Keyboard LENOVO Z450 (Black) PowerMax (สกรีนอังกฤษ)
Keyboard LENOVO Z450 (Black) PowerMax (สกรีนอังกฤษ)
Free สติ๊กเกอร์ ภาษาไทย
For : Notebook Lenovo Z450 / Z460 Z460A Z460G / Z465

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

575.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-30/04/64
ประหยัด 45.-
Keyboard LENOVO Z4075 (Black) PowerMax (สกรีนไทย-อังกฤษ)
Keyboard LENOVO Z4075 (Black) PowerMax (สกรีนไทย-อังกฤษ)
For : Lenovo Z4075 & Compatible Model

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

470.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-30/04/64
ประหยัด 35.-
Keyboard LENOVO Z4070 (Silver) PowerMax (สกรีนไทย-อังกฤษ)
Keyboard LENOVO Z4070 (Silver) PowerMax (สกรีนไทย-อังกฤษ)
For : Lenovo Z4070 & Compatible Model

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

470.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-30/04/64
ประหยัด 35.-
Keyboard LENOVO Z4070 (Black) Threeboy (สกรีนไทย-อังกฤษ) เสียเปลี่ยนใหม่
Keyboard LENOVO Z4070 (Black) Threeboy (สกรีนไทย-อังกฤษ) เสียเปลี่ยนใหม่
For : Lenovo Z40-70 / Z40-75 / Flex 2-14d

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

355.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-30/04/64
ประหยัด 35.-
Keyboard LENOVO Z4070 (Black) PowerMax (สกรีนอังกฤษ)
Keyboard LENOVO Z4070 (Black) PowerMax (สกรีนอังกฤษ)
Free สติ๊กเกอร์ ภาษาไทย
For : Notebook Lenovo Z4070 & Compatible Model

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

575.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-30/04/64
ประหยัด 45.-
Keyboard LENOVO Z400 Touch 20220 PowerMax (สกรีนอังกฤษ)
Keyboard LENOVO Z400 Touch 20220 PowerMax (สกรีนอังกฤษ)
Free สติ๊กเกอร์ ภาษาไทย
For : Notebook LENOVO Z400 Z400A Z400N Z400T P400 Z410

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

550.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-30/04/64
ประหยัด 40.-
Keyboard LENOVO Z380 (Black) SkyHorse (สกรีนไทย-อังกฤษ)
Keyboard LENOVO Z380 (Black) SkyHorse (สกรีนไทย-อังกฤษ)
For : G480 G480 G480A / G485 / Z380 Z480 Z485 / / G400 G405 Series

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

405.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-30/04/64
ประหยัด 25.-
Keyboard LENOVO Z380 (Black) PowerMax (สกรีนไทย-อังกฤษ)
Keyboard LENOVO Z380 (Black) PowerMax (สกรีนไทย-อังกฤษ)
For : G480 G480 G480A / G485 / Z380 Z480 Z485 / / G400 G405 Series

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

470.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-30/04/64
ประหยัด 35.-
Keyboard LENOVO Z380 (Black) PartNB (สกรีนไทย-อังกฤษ)
Keyboard LENOVO Z380 (Black) PartNB (สกรีนไทย-อังกฤษ)
For :G480 G480 G480A / G485 / Z380 Z480 Z485 / / G400 G405 Series

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

415.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-30/04/64
ประหยัด 35.-
Keyboard LENOVO Y580 (B) มีไฟ PowerMax (สกรีนไทย-อังกฤษ)
Keyboard LENOVO Y580 (B) มีไฟ PowerMax (สกรีนไทย-อังกฤษ)
For: Lenovo IdeaPad Y500 / Y500N / Y510P / Y580 / Y590

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

1,765.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-30/04/64
ประหยัด 125.-
Keyboard LENOVO Y475 (Black) PowerMax (สกรีนไทย-อังกฤษ)
Keyboard LENOVO Y475 (Black) PowerMax (สกรีนไทย-อังกฤษ)
For : Y470 Y470N Y470P / Y471 Y471A / Y475

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

470.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-30/04/64
ประหยัด 35.-
Keyboard LENOVO Y475 (Black) PartNB (สกรีนอังกฤษ)
Keyboard LENOVO Y475 (Black) PartNB (สกรีนอังกฤษ)
Free สติ๊กเกอร์ ภาษาไทย
For : Y470 Y470N Y470P / Y471 Y471A / Y475

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

415.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-30/04/64
ประหยัด 35.-
Keyboard LENOVO Y471 (Black) SkyHorse (สกรีนไทย-อังกฤษ)
Keyboard LENOVO Y471 (Black) SkyHorse (สกรีนไทย-อังกฤษ)
For : Y470 Y470N Y470P / Y471 Y471A / Y475

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

405.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-30/04/64
ประหยัด 25.-
Keyboard LENOVO Y471 (Black) PartNB (สกรีนอังกฤษ)
Keyboard LENOVO Y471 (Black) PartNB (สกรีนอังกฤษ)
Free สติ๊กเกอร์ ภาษาไทย
For : Y470 Y470N Y470P / Y471 Y471A / Y475

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

415.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-30/04/64
ประหยัด 35.-
Keyboard LENOVO Y470 (Black) SkyHorse (สกรีนไทย-อังกฤษ)
Keyboard LENOVO Y470 (Black) SkyHorse (สกรีนไทย-อังกฤษ)
For : Y470 Y470N Y470P / Y471 Y471A / Y475

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

405.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-30/04/64
ประหยัด 25.-
Keyboard LENOVO Y450 (W) PowerMax (สกรีนไทย-อังกฤษ)
Keyboard LENOVO Y450 (W) PowerMax (สกรีนไทย-อังกฤษ)
For: Lenovo IdeaPad Y450 Y550 Y460 Y650 B460 V460

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

550.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-30/04/64
ประหยัด 40.-
Keyboard LENOVO Y450 (Black) SkyHorse (สกรีนไทย-อังกฤษ)
Keyboard LENOVO Y450 (Black) SkyHorse (สกรีนไทย-อังกฤษ)
For : Notebook Lenovo Y450 & Compatible Model

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

405.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-30/04/64
ประหยัด 25.-
Keyboard LENOVO Y430 (Black) PowerMax (สกรีนไทย-อังกฤษ)
Keyboard LENOVO Y430 (Black) PowerMax (สกรีนไทย-อังกฤษ)
C460 C461 C462 C466/F31 F41/G430 G450 G530/N100 N200/V450 V550/Y300 Y330 Y410 Y430/Y510 Y520 Y530

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

470.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-30/04/64
ประหยัด 35.-
Keyboard LENOVO Y430 (Black) PartNB (สกรีนไทย-อังกฤษ)
Keyboard LENOVO Y430 (Black) PartNB (สกรีนไทย-อังกฤษ)
C100 C200 C460 C461 C462 C466/F31 F41/G430 G450 G530/N100 N200/V450 V550/Y300 Y330 Y410 Y430/Y510

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

415.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-30/04/64
ประหยัด 35.-
Keyboard LENOVO Y410 (Black) PartNB (สกรีนไทย-อังกฤษ)
Keyboard LENOVO Y410 (Black) PartNB (สกรีนไทย-อังกฤษ)
C460 C461 C462 C466/F31 F41/G430 G450 G530/N100 N200/V450 V550/Y300 Y330 Y410 Y430/Y510 Y520 Y530

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

415.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-30/04/64
ประหยัด 35.-
Keyboard LENOVO Y300 (Black) PowerMax (สกรีนไทย-อังกฤษ)
Keyboard LENOVO Y300 (Black) PowerMax (สกรีนไทย-อังกฤษ)
For : Notebook Lenovo Y300 & Compatible Model

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

470.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-30/04/64
ประหยัด 35.-
Keyboard LENOVO X220 (Black) PartNB (สกรีนไทย-อังกฤษ)
Keyboard LENOVO X220 (Black) PartNB (สกรีนไทย-อังกฤษ)
For : IBM Thinkpad T400S/T410 T410I T410S T420 T420S/T510 T520/W510 W520/X220Series

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

1,695.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-30/04/64
ประหยัด 95.-
Keyboard LENOVO V480 (Black) SkyHorse (สกรีนไทย-อังกฤษ)
Keyboard LENOVO V480 (Black) SkyHorse (สกรีนไทย-อังกฤษ)
For : Notebook Lenovo V480 V480s / V485 / V380 V380a V385 V380s Series

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

405.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-30/04/64
ประหยัด 25.-
Keyboard LENOVO V480 (Black) PowerMax (สกรีนไทย-อังกฤษ)
Keyboard LENOVO V480 (Black) PowerMax (สกรีนไทย-อังกฤษ)
For : Notebook Lenovo V480 & Compatible Model

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

545.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-30/04/64
ประหยัด 45.-
Keyboard LENOVO V480 (Black) PartNB (สกรีนไทย-อังกฤษ)
Keyboard LENOVO V480 (Black) PartNB (สกรีนไทย-อังกฤษ)
For : Notebook Lenovo B470 G470 B490 G475 V470 V480 V475

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

390.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-30/04/64
ประหยัด 20.-