รอสักครู่
ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
เปรียบเทียบสินค้า
ดูหมวดย่อย
Battery NB LENOVO
Battery NB LENOVO B4000 'Hi-Power'
Battery NB LENOVO B4000 'Hi-Power'
For : Notebook Lenovo B4000 & Compatible Model

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

1,650.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-31/07/64
ประหยัด 100.-
Battery NB LENOVO B450 'Hi-Power'
Battery NB LENOVO B450 'Hi-Power'
For : Lenovo B450 / B450L

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

1,110.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-31/07/64
ประหยัด 80.-
Battery NB LENOVO B450 'TheBull'
Battery NB LENOVO B450 'TheBull'
By Order (โปรดติดต่อพนักงาน)
For : Notebook Lenovo B450 & Compatible Model

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

By Order
Battery NB LENOVO B460 'Hi-Power'
Battery NB LENOVO B460 'Hi-Power'
For : Lenovo Ideapad B460 / G450 / G360

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

1,200.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-31/07/64
ประหยัด 90.-
Battery NB LENOVO B50-70,B40-70 'Hi-Power'
Battery NB LENOVO B50-70,B40-70 'Hi-Power'
For : Notebook Lenovo B50-70, B40-70 & Compatible Model

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

1,445.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-31/07/64
ประหยัด 105.-
Battery NB LENOVO G40-45 'Hi-Power'
Battery NB LENOVO G40-45 'Hi-Power'
For : Notebook Lenovo G40-45 & Compatible Model

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

1,310.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-31/07/64
ประหยัด 80.-
Battery NB LENOVO G405S Series 'Hi-Power'
Battery NB LENOVO G405S Series 'Hi-Power'
For : Notebook Lenovo G405S & Compatible Model

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

1,310.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-31/07/64
ประหยัด 80.-
Battery NB LENOVO G4080 'Hi-Power'
Battery NB LENOVO G4080 'Hi-Power'
For : Notebook Lenovo G4080 & Compatible Model

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

1,310.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-31/07/64
ประหยัด 80.-
Battery NB LENOVO G450 'Hi-Power'
Battery NB LENOVO G450 'Hi-Power'
For : Notebook Lenovo G450 & Compatible Model

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

1,200.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-31/07/64
ประหยัด 90.-
Battery NB LENOVO G450 'ThreeBoy'
Battery NB LENOVO G450 'ThreeBoy'
For : Notebook Lenovo G450 & Compatible Model

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

895.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-31/07/64
ประหยัด 45.-
Battery NB LENOVO G460 'Hi-Power'
Battery NB LENOVO G460 'Hi-Power'
For : Notebook Lenovo G460 & Compatible Model

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

Incoming 2 pcs
Battery NB LENOVO G470 'Hi-Power'
Battery NB LENOVO G470 'Hi-Power'
For : Notebook Lenovo G470 & Compatible Model

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

1,200.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-31/07/64
ประหยัด 90.-
Battery NB LENOVO G480 'Hi-Power'
Battery NB LENOVO G480 'Hi-Power'
For : Notebook Lenovo G480 & Compatible Model

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

1,830.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-31/07/64
ประหยัด 120.-
Battery NB LENOVO G500s 'Hi-Power'
Battery NB LENOVO G500s 'Hi-Power'
For NB Lenovo G500s & Compatible Model

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

1,310.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-31/07/64
ประหยัด 80.-
Battery NB LENOVO G50-70 'Hi-Power'
Battery NB LENOVO G50-70 'Hi-Power'
For : Notebook Lenovo G50-70 & Compatible Model

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

1,310.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-31/07/64
ประหยัด 80.-
Battery NB LENOVO M4400 'Hi-Power'
Battery NB LENOVO M4400 'Hi-Power'
For : Notebook Lenovo M4400 & Compatible Model

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

1,445.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-31/07/64
ประหยัด 105.-
Battery NB LENOVO IdeaPad G410S 'Hi-Power'
Battery NB LENOVO IdeaPad G410S 'Hi-Power'
For : Notebook Lenovo IdeaPad G410S & Compatible Model

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

1,310.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-31/07/64
ประหยัด 80.-
Battery NB LENOVO IdeaPad S400 'Hi-Power'
Battery NB LENOVO IdeaPad S400 'Hi-Power'
For : Lenovo IdeaPad S400 / S300 / S310 / S405 / S415

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

1,110.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-31/07/64
ประหยัด 80.-
Battery NB LENOVO Ideapad V480 'Hi-Power'
Battery NB LENOVO Ideapad V480 'Hi-Power'
For : Notebook Lenovo Ideapad V480 & Compatible Model

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

1,830.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-31/07/64
ประหยัด 120.-
Battery NB LENOVO Ideapad Y560 'Hi-Power'
Battery NB LENOVO Ideapad Y560 'Hi-Power'
For : Notebook Lenovo Ideapad Y560 & Compatible Model

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

1,110.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-31/07/64
ประหยัด 80.-
Battery NB LENOVO Ideapad Z580 'Hi-Power'
Battery NB LENOVO Ideapad Z580 'Hi-Power'
For : Notebook Lenovo Ideapad Z580 & Compatible Model

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

1,830.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-31/07/64
ประหยัด 120.-
Battery NB LENOVO L410 'Hi-Power'
Battery NB LENOVO L410 'Hi-Power'
For : Notebook Lenovo L410 & Compatible Model

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

1,110.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-31/07/64
ประหยัด 80.-
Battery NB LENOVO L412 'Hi-Power'
Battery NB LENOVO L412 'Hi-Power'
For : Notebook Lenovo L412 & Compatible Model

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

1,185.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-31/07/64
ประหยัด 105.-
Battery NB LENOVO L510 'Hi-Power'
Battery NB LENOVO L510 'Hi-Power'
For : Notebook Lenovo L510 & Compatible Model

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

1,110.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-31/07/64
ประหยัด 80.-
Battery NB LENOVO R61 'Hi-Power'
Battery NB LENOVO R61 'Hi-Power'
For : Lenovo R61 / Thinkpad T62 / T61

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

1,110.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-31/07/64
ประหยัด 80.-
Battery NB LENOVO S410P 'Hi-Power'
Battery NB LENOVO S410P 'Hi-Power'
For : Notebook Lenovo S410 & Compatible Model

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

Incoming 2 pcs
Battery NB LENOVO T410 'Hi-Power'
Battery NB LENOVO T410 'Hi-Power'
For : Lenovo T410 / T510 / SL410 / L510 / L412 / L410

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

1,110.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-31/07/64
ประหยัด 80.-
Battery NB LENOVO T510 'Hi-Power'
Battery NB LENOVO T510 'Hi-Power'
For : Notebook Lenovo T510 & Compatible Model

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

1,110.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-31/07/64
ประหยัด 80.-
Battery NB LENOVO ThinkPad T450 'Hi-Power'
Battery NB LENOVO ThinkPad T450 'Hi-Power'
For : Notebook Lenovo ThinkPad T450 & Compatible Model

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

1,110.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-31/07/64
ประหยัด 80.-
Battery NB LENOVO ThinkPad X201 'Hi-Power'
Battery NB LENOVO ThinkPad X201 'Hi-Power'
For : Lenovo ThinkPad X201 / X200

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

1,110.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-31/07/64
ประหยัด 80.-
Battery NB LENOVO ThinkPad X240 'Hi-Power'
Battery NB LENOVO ThinkPad X240 'Hi-Power'
For : Lenovo ThinkPad X240 / T440s / T450

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

1,565.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-31/07/64
ประหยัด 125.-
Battery NB LENOVO Y410P 'Hi-Power'
Battery NB LENOVO Y410P 'Hi-Power'
For : Notebook Lenovo Y410P & Compatible Model

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

1,200.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-31/07/64
ประหยัด 90.-
Battery NB LENOVO Y450  'Hi-Power'
Battery NB LENOVO Y450 'Hi-Power'
For : NB Lenovo Y450 / Y550

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

1,155.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-31/07/64
ประหยัด 95.-
Battery NB LENOVO Y460 'Hi-Power'
Battery NB LENOVO Y460 'Hi-Power'
By Order (โปรดติดต่อพนักงาน)
For : Lenovo Y460 / Y560

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

By Order
Battery NB LENOVO Y470 'TheBull'
Battery NB LENOVO Y470 'TheBull'
For : Notebook Lenovo Y470 & Compatible Model

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

825.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-31/07/64
ประหยัด 65.-
Battery NB LENOVO Y480 'TheBull'
Battery NB LENOVO Y480 'TheBull'
For : Notebook Lenovo Y480 & Compatible Model

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

ADVICE IT INFINITE CO., LTD ออนไลน์สินค้าหมด
มีสินค้า 1 สาขา
Battery NB LENOVO Y480 'Hi-Power'
Battery NB LENOVO Y480 'Hi-Power'
For : Notebook Lenovo ThinkPad Y480 & Compatible Model

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

1,830.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-31/07/64
ประหยัด 120.-
Battery NB LENOVO Z400 (Built-in) 'Hi-Power'
Battery NB LENOVO Z400 (Built-in) 'Hi-Power'
For : Notebook Lenovo Z400 & Compatible Model

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

1,470.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-31/07/64
ประหยัด 120.-
Battery NB LENOVO Z40-70 'Hi-Power'
Battery NB LENOVO Z40-70 'Hi-Power'
For : Notebook Lenovo Z40-70 & Compatible Model

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

1,310.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-31/07/64
ประหยัด 80.-
Battery NB LENOVO Z460 'ThreeBoy'
Battery NB LENOVO Z460 'ThreeBoy'
For : Notebook Lenovo Z460 & Compatible Model

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

895.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-31/07/64
ประหยัด 45.-