รอสักครู่
ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
เปรียบเทียบสินค้า
ดูหมวดย่อย
Acc.Ctrl.Exit Switch Stainless ZK#K2
Acc.Ctrl.Exit Switch Stainless ZK#K2
By Order (โปรดติดต่อพนักงาน)
Acc Ctrl Exit Switch

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

By Order
Acc.Ctrl.Electromagnetic Lock ZK#LM2805(LED)
Acc.Ctrl.Electromagnetic Lock ZK#LM2805(LED)
By Order (โปรดติดต่อพนักงาน)
Acc Ctrl Electromagnetic

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

By Order
Acc.Ctrl.Electric Bolt Lock ZK#LB-35
Acc.Ctrl.Electric Bolt Lock ZK#LB-35
By Order (โปรดติดต่อพนักงาน)
Acc Ctrl Electric Bolt Lock

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

By Order
Acc.Ctrl.Digital Door Lock ZK#DL30B
Acc.Ctrl.Digital Door Lock ZK#DL30B
By Order (โปรดติดต่อพนักงาน)
Acc Ctrl Digital Door

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

By Order
Finger and Face Scan ZK#MB40-VL
Finger and Face Scan ZK#MB40-VL
Finger Scan / USB

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

5,240.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-31/07/64
ประหยัด 350.-
Finger Scan ZK#LX40
Finger Scan ZK#LX40
Finger Scan

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

1,335.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-31/07/64
ประหยัด 70.-
Finger Scan ZK#LX50
Finger Scan ZK#LX50
Finger Scan / USB

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

1,400.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-31/07/64
ประหยัด 90.-
Finger Scan ZK#K50
Finger Scan ZK#K50

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

2,350.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-31/07/64
ประหยัด 140.-
Finger Scan ZK#9500
Finger Scan ZK#9500
Finger Scan / USB

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

2,560.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-31/07/64
ประหยัด 130.-
Finger Scan ZK#K20
Finger Scan ZK#K20
Finger Scan / เครื่องควบคุมเข้า-ออกประตู

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

2,870.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-31/07/64
ประหยัด 150.-
Finger Scan ZK#SF400-ID
Finger Scan ZK#SF400-ID
By Order (โปรดติดต่อพนักงาน)
Finger Scan / RFID Card / เครื่องควบคุมเข้า-ออกประตู

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

By Order
Finger Scan ZK#MB460
Finger Scan ZK#MB460
Finger Scan

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

4,200.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-31/07/64
ประหยัด 250.-
Finger Scan ZK#SF400
Finger Scan ZK#SF400
Finger Scan / เครื่องควบคุมเข้า-ออกประตู

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

4,305.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-31/07/64
ประหยัด 185.-
Finger Scan ZK#MB460-ADMS
Finger Scan ZK#MB460-ADMS
Finger Scan

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

4,755.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-31/07/64
ประหยัด 235.-
Finger Scan ZK#UA200
Finger Scan ZK#UA200
Finger Scan

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

5,055.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 16-31/07/64
ประหยัด 235.-