รอสักครู่
ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
เปรียบเทียบสินค้า
หมวดย่อย
ชื่อสินค้า
รายละเอียด
ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
TOP (T-2020) +FM Blue TOP (T-2020) +FM Blue
ลำโพง 1.0 (1x2") 5w. / Power : DC 5V / Input : Aux 3.5mm
160
150
TOP (T-2020) +FM Pink TOP (T-2020) +FM Pink
ลำโพง 1.0 (1x2") 5w. / Power : DC 5V / Input : Aux 3.5mm
160
150
TOP (T-2020) +FM Silver TOP (T-2020) +FM Silver
ลำโพง 1.0 (1x2") 5w. / Power : DC 5V / Input : Aux 3.5mm
160
150
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
(2.0) FANTECH (GS-733) Black (2.0) FANTECH (GS-733) Black ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
ลำโพง 2.0 (2x1.5') 3w. / Power : USB / Input : AUX 3.5 mm
230
215
(2.0) FANTECH (GS-733) White (2.0) FANTECH (GS-733) White ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
ลำโพง 2.0 (2x1.5') 3w. / Power : USB / Input : AUX 3.5 mm
230
215
(2.0) 'FANTECH' (GS-201) Black (2.0) 'FANTECH' (GS-201) Black ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
ลำโพง 2.0 (2x2') 3w. / Power : USB / Input : AUX 3.5 mm
250
235
(2.0) 'FANTECH' (GS-201) White (2.0) 'FANTECH' (GS-201) White ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
ลำโพง 2.0 (2x2') 3w. / Power : USB / Input : AUX 3.5 mm
250
235
(2.0) FANTECH (GS-203) Black (2.0) FANTECH (GS-203) Black ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
ลำโพง 2.0 / Power : USB / Input : AUX 3.5 mm
270
250
(2.0) 'FANTECH' (GS-202) (2.0) 'FANTECH' (GS-202) ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
ลำโพง 2.0 (2x2') 3w. / Power : USB / Input : AUX 3.5 mm
310
295
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
Sound Bar GENIUS (100) Black Sound Bar GENIUS (100) Black
ลำโพง 1.0 (2x1.5') 3w. / Power : USB / Input : AUX 3.5 mm
310
295
(2.0) GENIUS (SP-HF180) Wood (2.0) GENIUS (SP-HF180) Wood ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
ลำโพง 2.0 (2x2') 3w. / Power : USB / Input : AUX 3.5 mm
270
255
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
(2.0) Magictech (SP-218) Blue (2.0) Magictech (SP-218) Blue
ลำโพง 2.0 (2x1.8') 3w. / Power : USB / Input : AUX 3.5 mm.
120
105
(2.0) Magictech (SP-218) Green (2.0) Magictech (SP-218) Green ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
ลำโพง 2.0 (2x1.8") 3w. / Power : USB / Input : AUX 3.5 mm.
120
105
(2.0) Magictech (SP-218) Red (2.0) Magictech (SP-218) Red
ลำโพง 2.0 (2x1.8") 3w. / Power : USB / Input : AUX 3.5 mm.
120
105
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
(2.0) MD-TECH (SP-12) White (2.0) MD-TECH (SP-12) White ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
ลำโพง 2.0 (2x2') 3w. / Power : USB / Input : Aux 3.5mm
160
150
(2.0) MD-TECH (SP-11) Black/Red (2.0) MD-TECH (SP-11) Black/Red ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
ลำโพง 2.0 (2x2') 3w. / Power : USB / Input : Aux 3.5mm
190
175
(2.0) MD-TECH (SP-11) Black/Blue (2.0) MD-TECH (SP-11) Black/Blue ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
ลำโพง 2.0 (2x2') 6w. / Power : USB / Input : Aux 3.5mm
190
175
(2.0) MD-TECH (SP-18) Blue (2.0) MD-TECH (SP-18) Blue
ลำโพง 2.0 (2x2') 3w. / Power : USB / Input : Aux 3.5mm
190
175
(2.0) MD-TECH (SP-18) Pink (2.0) MD-TECH (SP-18) Pink
ลำโพง 2.0 (2x2') 3w. / Power : USB / Input : Aux 3.5mm
190
175
(2.0) MD-TECH (SP-18) White (2.0) MD-TECH (SP-18) White
ลำโพง 2.0 (2x2') 3w. / Power : USB / Input : Aux 3.5mm
190
175
(2.0) MD-TECH (SP-17) Black/Red (2.0) MD-TECH (SP-17) Black/Red ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
ลำโพง 2.0 (2x2.5') 3w. / Power : USB / Input : Aux 3.5mm
210
195
(2.0) MD-TECH (SP-17) Black/Blue (2.0) MD-TECH (SP-17) Black/Blue ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
ลำโพง 2.0 (2x2.5') 3w. / Power : USB / Input : Aux 3.5mm
210
195
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
(2.0) OKER (M8) Black/Red (2.0) OKER (M8) Black/Red
ลำโพง 2.0 (2x2') 5w. / Power : USB / Input : Aux 3.5mm
230
215
(2.0) OKER (SP-859) Black (2.0) OKER (SP-859) Black ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
ลำโพง 2.0 (2x2') 3w. / Power : USB / Input : Aux 3.5mm
310
295
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
Sound Bar NUBWO SOUTHPA (WNS-12) Black Sound Bar NUBWO SOUTHPA (WNS-12) Black ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
ลำโพง 2.0 (2x2') 3w. / Power : USB / Input : Aux 3.5mm
250
240
(2.0) NUBWO SCREECH ( NS-39 LED) Black (2.0) NUBWO SCREECH ( NS-39 LED) Black ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
ลำโพง 2.0 (2x2'') 3w. / Power : USB / Input : Aux 3.5mm
210
195
(2.0) NUBWO SHIELD (NS004) Black (2.0) NUBWO SHIELD (NS004) Black
ลำโพง 2.0 (2x1.5') 3w. / Power : USB / Input : AUX 3.5 mm
250
235
(2.0) NUBWO SHIELD (NS004) Red (2.0) NUBWO SHIELD (NS004) Red
ลำโพง 2.0 (2x1.5'') 3w. / Power : USB / Input : AUX 3.5 mm
250
235
(2.1) NUBWO MEAN MACHINE (NS030) Green (2.1) NUBWO MEAN MACHINE (NS030) Green
ลำโพง 2.1 (2x2", subx3") 3w.+5w. / Power : USB / Input : Aux 3.5mm
330
315
(2.1) NUBWO MEAN MACHINE (NS030) Red (2.1) NUBWO MEAN MACHINE (NS030) Red
ลำโพง 2.1 (2x2", subx3") 3w.+5w. / Power : USB / Input : Aux 3.5mm
330
315
(2.1) NUBWO MEAN MACHINE (NS030) Yellow (2.1) NUBWO MEAN MACHINE (NS030) Yellow
ลำโพง 2.1 (2x2", subx3") 3w.+5w. / Power : USB / Input : Aux 3.5mm
330
315
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
(2.1) Music D.J. (M-X3) Black (2.1) Music D.J. (M-X3) Black
ลำโพง 2.1 (2x4''), 5w. / Power : USB / Input : Aux 3.5mm / Remote
790
690
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
MICROLAB (B51) MICROLAB (B51)
ลำโพง 1.0 (1x1.5'') 4w. / Power : USB / Input : Aux 3.5 mm
380
365
(2.1) MICROLAB (X1) (2.1) MICROLAB (X1) ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
ลำโพง 2.1 (2x2.5'' subx4''), 34w. / Power : AC / Input : AUX 3.5 mm and RCA jack
1,390
1,325
(2.1) MICROLAB (X2) (2.1) MICROLAB (X2)
ลำโพง 2.1 (2x2.5", subx5.25"), 15w. / Power : AC / Input : AUX 3.5 mm and RCA jack
1,490
1,435
(2.1) MICROLAB (X3) (2.1) MICROLAB (X3)
ลำโพง 2.1 (2x2.5'', subx6.5''), 98w. / Power : AC / Input : RCA jack
2,650
2,540
(5.1) MICROLAB (X15) (5.1) MICROLAB (X15)
ลำโพง 5.1 (2x2.5', subx8'), 170w. / Power : AC / Input : RCA jack
4,950
4,775

AMPLIFIER, เครื่องช่วยสอน

ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
Music D.J. BLUETOOTH (M-M16P) Blue Music D.J. BLUETOOTH (M-M16P) Blue Free MicroPhone ของแถมอยู่ในกล่อง
ลำโพง 1.0 (1x2', 1x6.5'), 5w.+30w. / Power : AC, Batt. Recharge / Input : AUX 3.5 mm, Bluetooth, TF Card, USB / Remote, Microphone
1,170
1,070
Music D.J. BLUETOOTH (M-M992) Red Music D.J. BLUETOOTH (M-M992) Red Free MicroPhone ของแถมอยู่ในกล่อง
ลำโพง 1.0 (1x2'',1x6.5''), 5w.+30w. / Power : AC, Batt. Recharge / Input : Aux 3.5mm, Bluetooth, TF Card, USB / Remote, Microphone
1,380
1,280
Music D.J. BLUETOOTH (M-M992) Blue Music D.J. BLUETOOTH (M-M992) Blue Free MicroPhone ของแถมอยู่ในกล่อง
ลำโพง 1.0 (1x2',1x6.5'), 5w.+30w. / Power : AC adapter, Batt. Recharge / Input : Aux 3.5mm, Bluetooth, TF Card, USB / Remote, Microphone
1,380
1,280

ลำโพงคอม

Speaker หรือลำโพงสำหรับคนทั่วไปในปัจจุบันมักไม่ค่อยได้ใช้กันเท่าไหร่แล้วนอกจากจะเปิดเพื่อฟังเพลงหรือดูหนังเท่านั้นแต่สำหรับคนที่เล่นเกมก็สามารถใช้งานได้อย่างเกมรถแข่งที่เราไม่ต้องเน้นเสียงรอบข้างมากเท่าไหร่เน้นฟังเสียงเครื่องยนต์มันๆก็เพียงพอแล้วตัวลำโพงนั้นที่ทั้งแบบ 2.0 ที่ไม่มีซับเบสมาให้และแบบ 2.1 5.1 ที่มีซับเบสเพิ่มเข้ามาทำให้ได้เสียงเบสที่มีมิติและดุดันมากยิ่งขึ้นช่วยเพิ่มความสนุกสนานให้กับการดูหนังและฟังเพลง วิธีการเลือกซื้อลำโพงคอมพิวเตอร์ ในตลาดลำโพงตอนนี้แต่ละแบรนด์ก็มีการปรับจูนเสียงและใส่ฟังก์ชันเสริมมาให้เพื่อดึงดูดลูกค้าและเพื่อตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายทั้งการเล่นเกม ดูหนัง และฟังเพลง แต่อีกหลายคนอาจต้องการลำโพงที่ให้เสียงคมชัด มีความละเอียดสูง เราเลยจะมีแนะนำวิธีเลือกซื้อลำโพงคอมกัน อย่างแรกเลยคือเลือกจากระบบเสียง อย่างที่บอกไปข้างต้นลำโพงทั้งแบบ 2.0 2.1 5.1 ที่เป็นสเตอริโอและมีซับเบสมาให้ก็ให้เลือกตามความชอบว่าเราต้องการเสียงเบสที่ชัดขึ้นหรือไม่ หลังจากนั้นให้ดูที่ระบบการเชื่อมต่อไม่ว่าจะเป็นสายแจ็ค3.5 สายRCA หรือสายUSB ให้ดูตามอุปกรณ์ที่เราใช้งานหากเป็นโน๊ตบุ๊คหรือคอมพิวเตอร์ทั่วไปการเชื่อมต่อด้วยแจ็ค3.5 ก็เพียงพอแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ควรดูหากจะซื้อลำโพงคือขนาดของตู้ว่าเหมาะสมกับพื้นที่ใช้งานของเราหรือไม่ หากเป็นหน้าโต๊ะคอมก้ใช้เป็นลำโพงขนาดเล็กก็พอ แต่หากนำมาใช้ต่อทีวีดูหนังก้ควรเป็นลำโพงขนาดใหญ่ที่ให้เสียงครอบคุมทั้งห้อง