รอสักครู่
ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
เปรียบเทียบสินค้า
หมวดย่อย
Screen Screenboy
ชื่อสินค้า
รายละเอียด
ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
Tripod Screen Screenboy (70x70) Tripod Screen Screenboy (70x70) By Order
จอภาพแบบขาตั้งพื้น ขนาด 70" (180 x 180 cm) / 1 : 1
2,190
2,190
Motorized Screen Screenboy (100'') 4:3 Motorized Screen Screenboy (100'') 4:3
จอมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 100" (153 x 203 cm) / 4 : 3
5,190
4,750
Wall Screen Screenboy (150'') 4:3 Wall Screen Screenboy (150'') 4:3
จอภาพแบบแขวนมือดึง ขนาด 150" (244 x 305 cm) / 4 : 3
5,290
4,760
Motorized Screen Screenboy (120 Motorized Screen Screenboy (120") 4:3 By Order
จอมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 120" (244 x 183 cm) / 4 : 3
5,900
5,900
Motorized Screen Screenboy (150 Motorized Screen Screenboy (150") 4:3 By Order
จอมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 150" (305 x 244 cm) / 4 : 3
12,900
12,900
Motorized Screen  Screenboy  (200 Motorized Screen Screenboy (200") (4:3) NR By Order
จอมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 200" (305 x 406 cm) / 4 : 3
23,500
23,500