รอสักครู่
ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
เปรียบเทียบสินค้า
หมวดย่อย
ชื่อสินค้า
รายละเอียด
ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
Wall Screen Gygar (70x70) Wall Screen Gygar (70x70) By Order
จอภาพแบบแขวนมือดึง ขนาด 70 x 70" (180 x 180 cm) / 1 : 1
990
990
Wall Screen Gygar (100'') 4:3 Wall Screen Gygar (100'') 4:3
จอภาพแบบแขวนมือดึง ขนาด 100" (160 x 212 cm) / 4 : 3
2,090
1,965
Wall Screen Gygar (120'') 4:3 Wall Screen Gygar (120'') 4:3
จอภาพแบบแขวนมือดึง ขนาด 120" (183 x 244 cm) / 4 : 3
2,490
2,240
Wall Screen Gygar (120'') 16:9 Wall Screen Gygar (120'') 16:9 By Order
จอภาพแบบแขวนมือดึง ขนาด 120" (150 x 267 cm) / 16 : 9
3,890
3,890
Wall Screen Gygar (150'') 4:3 Wall Screen Gygar (150'') 4:3
จอภาพแบบแขวนมือดึง ขนาด 150" (244 x 305 cm) / 4 : 3
5,090
4,185
Tripod Screen Gygar (100'') 4:3 Tripod Screen Gygar (100'') 4:3
จอภาพแบบขาตั้งพื้น ขนาด 100" (203 x 153 cm) / 4 : 3
3,490
3,390
Tripod Screen Gygar (120'') 4:3 Tripod Screen Gygar (120'') 4:3
จอภาพแบบขาตั้งพื้น ขนาด 120" (244 x 183 cm) / 4 : 3
5,400
5,075
Tripod Screen Gygar (150'') 4:3 Tripod Screen Gygar (150'') 4:3
จอภาพแบบขาตั้งพื้น ขนาด 150" (305 x 244 cm) / 4 : 3
10,900
9,920
Motorized Screen Gygar (100 Motorized Screen Gygar (100") 4:3
จอมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 100" (203 x 153 cm) / 4 : 3
4,900
4,435
Motorized Screen Gygar (120 Motorized Screen Gygar (120") 4:3
จอมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 120" (244 x 183 cm) / 4 : 3 * แถม Remote Control ไร้สาย
5,500
4,950
Motorized Screen Gygar (120'') 16:9 Motorized Screen Gygar (120'') 16:9 By Order
จอมอเตอร์ไฟฟ้า 120" 16:9 * Matt White Fiber Glass
9,900
9,900
Motorized Screen Gygar (150 Motorized Screen Gygar (150") 4:3
จอมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 150" (244 x 305 cm) / 4 : 3 * แถม Remote Control ไร้สาย
9,900
9,650
Motorized Screen Gygar (150'') 16:9 Motorized Screen Gygar (150'') 16:9 By Order
จอมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 150" (332 x 187 cm) / 16 : 9 * แถม Remote Control ไร้สาย
15,000
15,000
Motorized Screen Gygar (200'') 4:3 Motorized Screen Gygar (200'') 4:3 By Order
จอมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 200" (305 x 406 cm) / 4 : 3 * แถม Remote Control ไร้สาย
23,900
23,900
Motorized Screen Gygar (240'') 16:9 Motorized Screen Gygar (240'') 16:9 By Order
จอมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 240" (530 x 299 cm) / 16 : 9
59,000
59,000

Screen Screenboy

ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
Wall Screen Screenboy (120'') 4:3 Wall Screen Screenboy (120'') 4:3
จอภาพแบบแขวนมือดึง ขนาด 120" (183 x 244 cm) / 4 : 3
2,690
2,420
Wall Screen Screenboy (150'') 4:3 Wall Screen Screenboy (150'') 4:3
จอภาพแบบแขวนมือดึง ขนาด 150" (244 x 305 cm) / 4 : 3
5,290
4,760
Tripod Screen Screenboy (70x70) Tripod Screen Screenboy (70x70) By Order
จอภาพแบบขาตั้งพื้น ขนาด 70" (180 x 180 cm) / 1 : 1
2,190
2,190
Motorized Screen Screenboy (100'') 4:3 Motorized Screen Screenboy (100'') 4:3
จอมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 100" (153 x 203 cm) / 4 : 3
5,190
4,750
Motorized Screen Screenboy (120 Motorized Screen Screenboy (120") 4:3 By Order
จอมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 120" (244 x 183 cm) / 4 : 3
5,900
5,900
Motorized Screen Screenboy (150 Motorized Screen Screenboy (150") 4:3 By Order
จอมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 150" (305 x 244 cm) / 4 : 3
12,900
12,900
Motorized Screen  Screenboy  (200 Motorized Screen Screenboy (200") (4:3) NR By Order
จอมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 200" (305 x 406 cm) / 4 : 3
23,500
23,500
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
Tripod Screen iScreen (70x70) Tripod Screen iScreen (70x70) By Order
จอภาพแบบขาตั้งพื้น ขนาด 70" (180 x 180 cm) / 1 : 1
1,990
1,990
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
Wall Screen Razr (100'') 4:3 Wall Screen Razr (100'') 4:3 By Order
จอภาพแบบแขวนมือดึง ขนาด 100" (160 x 211 cm) / 4 : 3
2,790
2,790
Tripod Screen Razr (70x70) Tripod Screen Razr (70x70) By Order
จอภาพแบบขาตั้งพื้น ขนาด 70" (180 x 180 cm) / 1 : 1
2,090
2,090
Tripod Screen Razr (100'') 4:3 Tripod Screen Razr (100'') 4:3 By Order
จอภาพแบบขาตั้งพื้น ขนาด 100" (203 x 150 cm) / 4 : 3
3,900
3,900
Motorized Screen Razr OMW-V120A (120'') 4:3 Motorized Screen Razr OMW-V120A (120'') 4:3
จอมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 120" (244 x 185 cm) / 4 : 3 * แถม Remote Control ไร้สาย
8,900
8,230
Motorized Screen Razr OMW-V150A (150'') 4:3 Motorized Screen Razr OMW-V150A (150'') 4:3
จอมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 150" (305 x 231 cm) / 4 : 3 * แถม Remote Control ไร้สาย
17,800
17,000
Motorized Screen Razr OMW-V200A (200'') 4:3 Motorized Screen Razr OMW-V200A (200'') 4:3 By Order
จอมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 200" (406 x 305 cm) / 4 : 3 * แถม Remote Control ไร้สาย
30,900
30,900
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
Wall Screen VERTEX (70x70) Wall Screen VERTEX (70x70) By Order
จอภาพแบบแขวนมือดึง ขนาด 70 x 70" (180 x 180 cm) / 1 : 1
1,430
1,430
Wall Screen VERTEX (100'') 4:3 Wall Screen VERTEX (100'') 4:3 By Order
จอภาพแบบแขวนมือดึง ขนาด 100" (160 x 212 cm) / 4 : 3
3,090
3,090
Wall Screen VERTEX (120'') 4:3 Wall Screen VERTEX (120'') 4:3
จอภาพแบบแขวนมือดึง ขนาด 120" (183 x 244 cm) / 4 : 3
3,390
3,135
Wall Screen VERTEX (120'') 16:9 Wall Screen VERTEX (120'') 16:9 By Order
จอภาพแบบแขวนมือดึง ขนาด 120" (150 x 266 cm) / 16 : 9
3,900
3,900
Wall Screen VERTEX (150'') 4:3 Wall Screen VERTEX (150'') 4:3
จอภาพแบบแขวนมือดึง ขนาด 150" (244 x 305 cm) / 4 : 3
6,790
6,485
Wall Screen VERTEX (200'') 4:3 Wall Screen VERTEX (200'') 4:3 By Order
จอภาพแบบแขวนมือดึง ขนาด 200" (305 x 407 cm) / 4 : 3
21,000
21,000
Tripod Screen VERTEX (60x60) Tripod Screen VERTEX (60x60) By Order
จอภาพแบบขาตั้งพื้น ขนาด 60 x 60" (153 x 153 cm) / 1 : 1
1,990
1,990
Tripod Screen VERTEX (100'') 4:3 Tripod Screen VERTEX (100'') 4:3 By Order
จอภาพแบบตั้งพื้นขาตั้ง ขนาด 100" (160 x 212 cm) / 4 : 3
4,390
4,390
Tripod Screen VERTEX (120'') 4:3 Tripod Screen VERTEX (120'') 4:3
จอภาพแบบตั้งพื้นขาตั้ง ขนาด 120" (183 x 244 cm) / 4 : 3
5,290
4,940
Tripod Screen VERTEX (150 Tripod Screen VERTEX (150") 4:3 By Order
จอภาพแบบขาตั้งพื้น ขนาด 150" (305 x 244 cm) / 4 : 3
11,000
11,000
Motorized Screen VERTEX (100 Motorized Screen VERTEX (100") 4:3 By Order
จอมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 100" (212 x 160 cm) / 4 : 3
7,900
7,900
Screen จอรับภาพจากเครื่องฉาย เป็นอุปกรณ์ที่ค่อยรับภาพที่ฉายออกมาจากเครื่องฉาย เช่น เครื่องฉายสไลค์Visualizer เครื่องProjector มีแบบติดเพดานที่ต้องใช้มือในการดึงจอขึ้น-ลงหรือแบบใช้ไฟฟ้าที่สามารถควบคุมการทำงานได้ด้วยรีโมท และแบบตั้งพื้นที่สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยตั้งอยู่บนเสาควบคุมด้วยมือในการดึงจอภาพ ขนาดของจอรับภาพควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับขนาดของห้องและจำนวนของผู้ชม ยังต้องนึกถึงตัวเครื่องฉายด้วยว่ามีความละเอียดสูงพอกับขนาดจอที่เลือกใช้หรือไม่ การเลือกซื้อต้องเลือกพื้นผิวของจอให้เหมาะสม จอแมทไวร์หรือ Matte Whire เป็นพื้นผิวที่เป็นที่นิยมมาก เพราะสามารถควบคุมแสงได้ มีการกระจายแสงและมุมมองกว้าง ทำให้สีสว่างมีชีวิตชีวาไม่มีการเหลื่อมของสีเมื่อรับภาพจากเครื่องฉาย จอกลาสบีดหรือ Glass Beaded เป็นพื้นผิวจอรับภาพที่มีคุณสมบัติในการขยายภาพสูงมาก เหมาะกับการสะท้อนภาพจากด้านหลัง