รอสักครู่
ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
เปรียบเทียบสินค้า
หมวดย่อย
Keyboard LENOVO
ชื่อสินค้า
รายละเอียด
ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
Keyboard  LENOVO Y450 (Black) PowerMax (สกรีนไทย-อังกฤษ) Keyboard LENOVO Y450 (Black) PowerMax (สกรีนไทย-อังกฤษ)
For :Y450 Y450A / Y460 Y550 Y560 Y650 / B460 / V460
505
470
Keyboard LENOVO 100-15IBD (Black) PowerMax (สกรีนไทย-อังกฤษ) Keyboard LENOVO 100-15IBD (Black) PowerMax (สกรีนไทย-อังกฤษ)
For : Ideapad 100-15 100-15IBD 100-15IBY B50-50
590
550
Keyboard LENOVO 100-15ITH (Black) PowerMax (สกรีนอังกฤษ) Keyboard LENOVO 100-15ITH (Black) PowerMax (สกรีนอังกฤษ) Free สติ๊กเกอร์ ภาษาไทย
For : LENOVO 100-15ITH & Compatible Model
590
550
Keyboard LENOVO 110-15 (Black) PowerMax (สกรีนไทย-อังกฤษ) Keyboard LENOVO 110-15 (Black) PowerMax (สกรีนไทย-อังกฤษ)
For : Lenovo Ideapad 110-15 / 110-15ISK / V110-15 / 310-15ISK (ปุ่ม Power มุมขวาบน)
670
625
Keyboard Lenovo 320-14ISK (BT) PowerMax  (สกรีนไทย-อังกฤษ) Keyboard Lenovo 320-14ISK (BT) PowerMax (สกรีนไทย-อังกฤษ)
For : Lenovo 320-14ISK / 320S-14IKB /,320-14IKBR
505
สินค้าหมด
Keyboard LENOVO B40 (Black) PowerMax (สกรีนไทย-อังกฤษ) Keyboard LENOVO B40 (Black) PowerMax (สกรีนไทย-อังกฤษ)
For : Lenovo B40 & Compatible Model
505
470
Keyboard LENOVO B4030 (Black) PowerMax (สกรีนไทย-อังกฤษ) Keyboard LENOVO B4030 (Black) PowerMax (สกรีนไทย-อังกฤษ)
For : LENOVO B4030 & Compatible Model
505
470
Keyboard LENOVO B4070 (Black) Threeboy (สกรีนไทย-อังกฤษ) เสียเปลี่ยนใหม่ Keyboard LENOVO B4070 (Black) Threeboy (สกรีนไทย-อังกฤษ) เสียเปลี่ยนใหม่
For : Lenovo B40-70 / B40-30 / B40-45 / B40-70
390
355
Keyboard LENOVO B450 (Black) PowerMax (สกรีนอังกฤษ) Keyboard LENOVO B450 (Black) PowerMax (สกรีนอังกฤษ) Free สติ๊กเกอร์ ภาษาไทย
For : Notebook Lenovo B450 & Compatible Model
505
470
Keyboard LENOVO B460 (Black) PowerMax (สกรีนไทย-อังกฤษ) Keyboard LENOVO B460 (Black) PowerMax (สกรีนไทย-อังกฤษ)
For : Y450 Y450A / Y460 Y550 Y560 Y650 / B460 / V460
505
470
Keyboard LENOVO B470 (Black) SkyHorse (สกรีนไทย-อังกฤษ) Keyboard LENOVO B470 (Black) SkyHorse (สกรีนไทย-อังกฤษ)
For : Notebook Lenovo B470 & Compatible Model
430
405
Keyboard LENOVO B50-10 (Black) Threeboy (สกรีนอังกฤษ) เสียเปลี่ยนใหม่ Keyboard LENOVO B50-10 (Black) Threeboy (สกรีนอังกฤษ) เสียเปลี่ยนใหม่ Free สติ๊กเกอร์ ภาษาไทย
For : Lenovo 100-15 / 100-15IBD / 100-15IBY / B50-10
520
485
Keyboard LENOVO B570 (Black) PowerMax (สกรีนไทย-อังกฤษ) Keyboard LENOVO B570 (Black) PowerMax (สกรีนไทย-อังกฤษ)
For : Lenovo B570 & Compatible Model
590
550
Keyboard LENOVO G40 (Black) PowerMax (สกรีนอังกฤษ) Keyboard LENOVO G40 (Black) PowerMax (สกรีนอังกฤษ) Free สติ๊กเกอร์ ภาษาไทย
For : Notebook Lenovo G40 & Compatible Model
505
470
Keyboard LENOVO G40 (Silver) PartNB (สกรีนไทย-อังกฤษ) Keyboard LENOVO G40 (Silver) PartNB (สกรีนไทย-อังกฤษ)
For : Notebook LENOVO G40 & Compatible Model
410
390
Keyboard LENOVO G40 (Silver) PowerMax (สกรีนไทย-อังกฤษ) Keyboard LENOVO G40 (Silver) PowerMax (สกรีนไทย-อังกฤษ)
For : Notebook LENOVO G40 & Compatible Model
505
470
Keyboard LENOVO G400 (Black) PartNB (สกรีนอังกฤษ) Keyboard LENOVO G400 (Black) PartNB (สกรีนอังกฤษ) Free สติ๊กเกอร์ ภาษาไทย
For : Notebook Lenovo G400 & Compatible Model
450
415
Keyboard LENOVO G400 (Black) PowerMax (สกรีนไทย-อังกฤษ) Keyboard LENOVO G400 (Black) PowerMax (สกรีนไทย-อังกฤษ) Free สติ๊กเกอร์ ภาษาไทย
For : G480 G480 G480A / G485 / Z380 Z480 Z485 / / G400 G405 Series
505
470
Keyboard LENOVO G400 (Black) SkyHorse (สกรีนไทย-อังกฤษ) Keyboard LENOVO G400 (Black) SkyHorse (สกรีนไทย-อังกฤษ)
For : Notebook Lenovo G400 & Compatible Model
430
405
Keyboard LENOVO G400 (Black) Threeboy (สกรีนไทย-อังกฤษ) เสียเปลี่ยนใหม่ Keyboard LENOVO G400 (Black) Threeboy (สกรีนไทย-อังกฤษ) เสียเปลี่ยนใหม่
For : Lenovo G480 / G480 / G480A / G485 / Z380 / Z480 / Z485 / G400 / G405
325
295
Keyboard LENOVO G4030 (Black) Threeboy (สกรีนไทย-อังกฤษ) เสียเปลี่ยนใหม่ Keyboard LENOVO G4030 (Black) Threeboy (สกรีนไทย-อังกฤษ) เสียเปลี่ยนใหม่
For : Lenovo G4030 / G4045 / G4070 / G4075 / G4080
390
355
Keyboard LENOVO G405 (Black) PowerMax (สกรีนอังกฤษ) Keyboard LENOVO G405 (Black) PowerMax (สกรีนอังกฤษ) Free สติ๊กเกอร์ ภาษาไทย
For : Notebook lenovo G405 & Compatible Model
620
575
Keyboard LENOVO G405S PowerMax (สกรีนไทย-อังกฤษ) Keyboard LENOVO G405S PowerMax (สกรีนไทย-อังกฤษ)
For : Notebook lenovo G405S & Compatible Model
590
550
Keyboard LENOVO G40-70 (Black) PowerMax (สกรีนไทย-อังกฤษ) Keyboard LENOVO G40-70 (Black) PowerMax (สกรีนไทย-อังกฤษ)
For : Lenovo G40-70 & Compatible Model
505
470
Keyboard LENOVO G40-70 (Black) PowerMax (สกรีนไทย-อังกฤษ) Keyboard LENOVO G40-70 (Black) PowerMax (สกรีนไทย-อังกฤษ) Free สติ๊กเกอร์ ภาษาไทย
For : Notebook Lenovo G4070 & Compatible Model
505
470
Keyboard LENOVO G40-70 (Black) Threeboy (สกรีนไทย-อังกฤษ) เสียเปลี่ยนใหม่ Keyboard LENOVO G40-70 (Black) Threeboy (สกรีนไทย-อังกฤษ) เสียเปลี่ยนใหม่
For : Lenovo G40-70 / G40-75 / G40-80 / G40-30 / G40-45
390
355
Keyboard LENOVO G4070 (Silver) PartNB (สกรีนไทย-อังกฤษ) Keyboard LENOVO G4070 (Silver) PartNB (สกรีนไทย-อังกฤษ)
For : Notebook LENOVO G4070 & Compatible Model
450
415
Keyboard LENOVO G4070 SkyHorse (สกรีนไทย-อังกฤษ) Keyboard LENOVO G4070 SkyHorse (สกรีนไทย-อังกฤษ)
For : Notebook Lenovo G4070 & Compatible Model
430
405
Keyboard LENOVO G40-75 (Black) PowerMax (สกรีนไทย-อังกฤษ) Keyboard LENOVO G40-75 (Black) PowerMax (สกรีนไทย-อังกฤษ)
For : Lenovo G40-75 & Compatible Model
505
470
Keyboard LENOVO G430 (Black) PartNB (สกรีนไทย-อังกฤษ) Keyboard LENOVO G430 (Black) PartNB (สกรีนไทย-อังกฤษ)
For : Notebook Lenovo G430 & Compatible Model
450
415
Keyboard LENOVO G430 (Black) SkyHorse (สกรีนไทย-อังกฤษ) Keyboard LENOVO G430 (Black) SkyHorse (สกรีนไทย-อังกฤษ)
For : Notebook Lenovo G430 & Compatible Model
430
405
Keyboard LENOVO G450 (Black) PowerMax (สกรีนไทย-อังกฤษ) Keyboard LENOVO G450 (Black) PowerMax (สกรีนไทย-อังกฤษ)
For : Notebook Lenovo G450 & Compatible Model
505
470
Keyboard LENOVO G450 (Black) PowerMax (สกรีนอังกฤษ) Keyboard LENOVO G450 (Black) PowerMax (สกรีนอังกฤษ) Free สติ๊กเกอร์ ภาษาไทย
For : Notebook Lenovo G450 & Compatible Model
505
470
Keyboard LENOVO G450 (Black) SkyHorse (สกรีนไทย-อังกฤษ) Keyboard LENOVO G450 (Black) SkyHorse (สกรีนไทย-อังกฤษ)
For : Notebook Lenovo G450 & Compatible Model
430
405
Keyboard LENOVO G450 (Black) SkyHorse (สกรีนอังกฤษ) Keyboard LENOVO G450 (Black) SkyHorse (สกรีนอังกฤษ)
For : 3000 Series /C100 C200 C460 C461 C462 C466/F31 F41/G430 G450 G530 /N100 N200 / V450 V550
430
405
Keyboard LENOVO G455 (Black) PowerMax (สกรีนไทย-อังกฤษ) Keyboard LENOVO G455 (Black) PowerMax (สกรีนไทย-อังกฤษ)
For : Notebook Lenovo G455 & Compatible Model
505
470
Keyboard LENOVO G470 (Black) PowerMax (สกรีนไทย-อังกฤษ) Keyboard LENOVO G470 (Black) PowerMax (สกรีนไทย-อังกฤษ)
For : Notebook Lenovo G470 & Compatible Model
505
470
Keyboard LENOVO G470 (Black) SkyHorse (สกรีนไทย-อังกฤษ) Keyboard LENOVO G470 (Black) SkyHorse (สกรีนไทย-อังกฤษ)
For : Notebook Lenovo G470 & Compatible Model
430
405
Keyboard LENOVO G475 (Black) PowerMax (สกรีนไทย-อังกฤษ) Keyboard LENOVO G475 (Black) PowerMax (สกรีนไทย-อังกฤษ)
For : Notebook Lenovo G475 & Compatible Model
505
470
Keyboard LENOVO G480 (Black) PowerMax (สกรีนไทย-อังกฤษ) Keyboard LENOVO G480 (Black) PowerMax (สกรีนไทย-อังกฤษ)
For : Notebook Lenovo G480 & Compatible Model
505
470