รอสักครู่
ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
เปรียบเทียบสินค้า
หมวดย่อย
Cable HDMI (V.2.0) 3D 4K
ชื่อสินค้า
รายละเอียด
ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
Cable Micro HDMI TO HDMI M/M (1.5M) ONTEN HD102 Cable Micro HDMI TO HDMI M/M (1.5M) ONTEN HD102
Converter Micro HDMI(M) TO HDMI(M)
145
135
Cable Micro HDMI TO HDMI 4K (V.2.0) M/M (1.5M) 'UGREEN' 30102 Black Cable Micro HDMI TO HDMI 4K (V.2.0) M/M (1.5M) 'UGREEN' 30102 Black
Converter Micro HDMI(M) TO HDMI(M)
250
225
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M (1.5M) UGREEN 50819 Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M (1.5M) UGREEN 50819 ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
สายส่งสัญญาณ HDMI 4K ยาว 1.5 เมตร (M/M)
189
170
Cable HDMI 4K (v.2.0) M/M (1.8M) 'GLINK' GL401 Cable HDMI 4K (v.2.0) M/M (1.8M) 'GLINK' GL401
สายส่งสัญญาณ HDMI ยาว 1.8 เมตร (M/M)
75
65
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M (1.8M) สายถัก UNIFLEK Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M (1.8M) สายถัก UNIFLEK ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
สายส่งสัญญาณ HDMI 4K ยาว 1.8 เมตร (M/M)
115
100
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M (1.8M) สายแบน UNIFLEK Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M (1.8M) สายแบน UNIFLEK ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
สายส่งสัญญาณ HDMI ยาว 1.8 เมตร (M/M)
115
100
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M (1.8M) สายถัก GLINK GL201 Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M (1.8M) สายถัก GLINK GL201 ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
สายส่งสัญญาณ HDMI ยาว 1.8 เมตร (M/M)
90
85
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M (1.8M) TOP TECH Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M (1.8M) TOP TECH
สายส่งสัญญาณ HDMI 4K ยาว 1.8 เมตร (M/M)
145
130
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M (1.8M) สายถัก SKYHORSE Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M (1.8M) สายถัก SKYHORSE
สายส่งสัญญาณ HDMI 4K ยาว 1.8 เมตร (M/M)
205
155
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M (1.8M) THREEBOY Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M (1.8M) THREEBOY
สายส่งสัญญาณ HDMI ยาว 1.8 เมตร (M/M)
215
225
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M (1.8M) GOLD PowerSync Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M (1.8M) GOLD PowerSync
สายส่งสัญญาณ HDMI 4K ยาว 1.8 เมตร (M/M)
249
230
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M (3M) สายแบน UNIFLEK Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M (3M) สายแบน UNIFLEK ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
สายส่งสัญญาณ HDMI ยาว 3 เมตร (M/M)
130
115
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M (3M) สายถัก UNIFLEK Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M (3M) สายถัก UNIFLEK
สายส่งสัญญาณ HDMI 3D 4K ยาว 3 เมตร (M/M)
130
115
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M (3M) สายถัก GLINK GL201 Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M (3M) สายถัก GLINK GL201 ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
สายส่งสัญญาณ HDMI ยาว 3 เมตร (M/M)
100
90
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M (3M) UGREEN 50820 Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M (3M) UGREEN 50820
สายส่งสัญญาณ HDMI ยาว 3 เมตร (M/M) * สายเเบน
215
195
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M (3M) SKYHORSE Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M (3M) SKYHORSE
สายส่งสัญญาณ HDMI 4K ยาว 3 เมตร (M/M)
240
220
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M (3M) สายถัก THREEBOY Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M (3M) สายถัก THREEBOY
สายส่งสัญญาณ HDMI 4K ยาว 3 เมตร (M/M)
245
199
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M (5M) สายแบน UNIFLEK Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M (5M) สายแบน UNIFLEK ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
สายส่งสัญญาณ HDMI ยาว 5 เมตร (M/M)
140
สินค้าหมด
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M (5M) สายถัก UNIFLEK Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M (5M) สายถัก UNIFLEK ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
สายส่งสัญญาณ HDMI 3D 4K ยาว 5 เมตร (M/M)
140
130
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M (5M) สายถัก GLINK GL201 Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M (5M) สายถัก GLINK GL201 ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
สายส่งสัญญาณ HDMI ยาว 5 เมตร (M/M)
130
115
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M (5M) SKYHORSE Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M (5M) SKYHORSE
สายส่งสัญญาณ HDMI 4K ยาว 5 เมตร (M/M)
255
235
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M (5M) UGREEN 50821 Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M (5M) UGREEN 50821
สายส่งสัญญาณ HDMI ยาว 5 เมตร (M/M) * สายเเบน
269
250
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M (5M) GOLD PowerSync Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M (5M) GOLD PowerSync
สายส่งสัญญาณ HDMI 3D ยาว 5 เมตร (M/M)
355
330
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M (10M) สายถัก UNIFLEK Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M (10M) สายถัก UNIFLEK ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
สายส่งสัญญาณ HDMI 3D 4K ยาว 10 เมตร (M/M)
270
250
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M (10M) สายถัก GLINK GL201 Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M (10M) สายถัก GLINK GL201 ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
สายส่งสัญญาณ HDMI ยาว 10 เมตร (M/M)
235
225
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M (10M) SKYHORSE Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M (10M) SKYHORSE
สายส่งสัญญาณ HDMI 4K ยาว 10 เมตร (M/M)
455
425
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M (10M) THREEBOY Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M (10M) THREEBOY
สายส่งสัญญาณ HDMI 4K ยาว 10 เมตร (M/M)
600
550
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M (10M) GOLD PowerSync Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M (10M) GOLD PowerSync
สายส่งสัญญาณ HDMI 3D ยาว 10 เมตร (M/M)
770
สินค้าหมด
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M (15M) สายถัก UNIFLEK Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M (15M) สายถัก UNIFLEK
สายส่งสัญญาณ HDMI 3D 4K ยาว 15 เมตร (M/M)
415
385
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M (15M) สายถัก SKYHORSE Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M (15M) สายถัก SKYHORSE
สายส่งสัญญาณ HDMI 4K ยาว 15 เมตร (M/M)
620
580
Cable HDMI 4K M/M (20M) สายถัก GLINK Cable HDMI 4K M/M (20M) สายถัก GLINK
สายส่งสัญญาณ HDMI ยาว 20 เมตร (M/M)
435
405
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M (20M) สายถัก TOP TECH Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M (20M) สายถัก TOP TECH
สายส่งสัญญาณ HDMI 4K ยาว 20 เมตร (M/M)
630
สินค้าหมด
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M (20M) สายถัก GLINK GL201 Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M (20M) สายถัก GLINK GL201
สายส่งสัญญาณ HDMI ยาว 20 เมตร (M/M)
645
595
Cable HDMI 4K M/M (30M) สายถัก 'GLINK' Cable HDMI 4K M/M (30M) สายถัก 'GLINK'
สายส่งสัญญาณ HDMI ยาว 30 เมตร (M/M)
820
770
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M (30M) สายถัก THREEBOY Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M (30M) สายถัก THREEBOY
สายส่งสัญญาณ HDMI ยาว 30 เมตร (M/M)
1,855
1,770
Cable HDMI TO Display DVI 24+1 (1.5M) UGREEN 11150 Cable HDMI TO Display DVI 24+1 (1.5M) UGREEN 11150
Converter HDMI(M) TO DVI-D(24+1)(M) * สามารถแปลงสัญญาณภาพได้ทั้ง 2 ทาง
199
180