รอสักครู่
ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
เปรียบเทียบสินค้า
หมวดย่อย

Adapter NB SAMSUNG (5.5*3.0mm)

ชื่อสินค้า
รายละเอียด
ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
Adapter NB SAMSUNG (5.5*3.0mm) 19V 4.74A ThreeBoy Adapter NB SAMSUNG (5.5*3.0mm) 19V 4.74A ThreeBoy
Adapter NB Samsung 19V - 4.74A / 5.5 x 3.0mm
355
335
Adapter NB SAMSUNG (5.5*3.0mm) 19V 2.1A SkyHorse Adapter NB SAMSUNG (5.5*3.0mm) 19V 2.1A SkyHorse
Adapter NB Samsung 19V - 2.1A / 5.5 x 3.0mm
360
340
Adapter NB SAMSUNG (5.5*3.0mm) 19V 3.16A SkyHorse Adapter NB SAMSUNG (5.5*3.0mm) 19V 3.16A SkyHorse
Adapter NB Samsung 19V - 3.16A / 5.5 x 3.0mm
360
340
Adapter NB SAMSUNG (5.5*3.0mm) 19V 2.1A PartNB Adapter NB SAMSUNG (5.5*3.0mm) 19V 2.1A PartNB
Adapter NB Samsung 19V - 2.1A / 5.5 x 3.0mm
390
365
Adapter NB SAMSUNG (5.5*3.0mm) 19V 4.74A SkyHorse Adapter NB SAMSUNG (5.5*3.0mm) 19V 4.74A SkyHorse
Adapter NB Samsung 19V - 4.74A / 5.5 x 3.0mm
410
390
Adapter NB SAMSUNG (5.5*3.0mm) 19V 4.74A PartNB Adapter NB SAMSUNG (5.5*3.0mm) 19V 4.74A PartNB
Adapter NB Samsung 19V - 4.74A / 5.5 x 3.0mm
390
370
Adapter NB SAMSUNG (5.5*3.0mm) 19V 2.1A PowerMax Adapter NB SAMSUNG (5.5*3.0mm) 19V 2.1A PowerMax
Adapter NB Samsung 19V - 2.1A / 5.5 x 3.0mm
450
430
Adapter NB SAMSUNG (5.5*3.0mm) 19V 3.16A PowerMax Adapter NB SAMSUNG (5.5*3.0mm) 19V 3.16A PowerMax
Adapter NB Samsung 19V - 3.16A / 5.5 x 3.0mm
490
470
Adapter NB SAMSUNG (5.5*3.0mm) 19V 4.74A PowerMax Adapter NB SAMSUNG (5.5*3.0mm) 19V 4.74A PowerMax
Adapter NB Samsung 19V - 4.74A / 5.5 x 3.0mm
490
470
Adapter NB SAMSUNG (5.5*3.0mm) 19V 4.74A OEM Adapter NB SAMSUNG (5.5*3.0mm) 19V 4.74A OEM
Adapter NB Samsung 19V - 4.74A / 5.5 x 3.0mm
570
540
Adapter NB SAMSUNG (5.5*3.0mm) 19V 2.1A 'Genuine' Adapter NB SAMSUNG (5.5*3.0mm) 19V 2.1A 'Genuine'
Adapter NB Samsung 19V - 2.1A / 5.5 x 3.0mm
950
905
Adapter NB SAMSUNG (5.5*3.0mm) 19V 3.16A เสียเปลี่ยนตัวใหม่ Adapter NB SAMSUNG (5.5*3.0mm) 19V 3.16A เสียเปลี่ยนตัวใหม่
Adapter NB Samsung 19V - 3.16A / 5.5 x 3.0mm
950
905
Adapter NB SAMSUNG (5.5*3.0mm) 19V 4.74A 'Genuine' Adapter NB SAMSUNG (5.5*3.0mm) 19V 4.74A 'Genuine'
Adapter NB Samsung 19V - 4.74A / 5.5 x 3.0mm
950
905

Adapter NB SAMSUNG (6.5*4.4mm)

ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
Adapter NB SAMSUNG (6.5*4.4mm) 14V 2.14A PowerMax Adapter NB SAMSUNG (6.5*4.4mm) 14V 2.14A PowerMax
Adapter NB Samsung 14V - 2.14A / 6.45x 4.4mm
450
430
Adapter NB SAMSUNG (6.5*4.4mm) 14V 4A PowerMax Adapter NB SAMSUNG (6.5*4.4mm) 14V 4A PowerMax
Adapter NB Samsung 14V - 4A / 6.5x 4.4mm
450
430
Adapter NB SAMSUNG (6.5*4.4mm) 14V 1.43A Slim PowerMax Adapter NB SAMSUNG (6.5*4.4mm) 14V 1.43A Slim PowerMax
Adapter NB Samsung 14V - 1.43A / 6.5 x 4.4mm 
450
430
Adapter NB SAMSUNG (6.5*4.4mm) 14V 1.43A PowerMax Adapter NB SAMSUNG (6.5*4.4mm) 14V 1.43A PowerMax
Adapter Samsung 14V - 1.43A / 6.5 x 4.4mm
490
470

Adapter NB SAMSUNG (3.0*1.1mm)

ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
Adapter NB SAMSUNG (3.0*1.1mm) 19V 2.1A ThreeBoy Adapter NB SAMSUNG (3.0*1.1mm) 19V 2.1A ThreeBoy
Adapter NB Samsung 19V - 2.1A / 3.0 x 1.1mm
320
300
Adapter NB SAMSUNG (3.0*1.1mm) 19V 2.1A SkyHorse Adapter NB SAMSUNG (3.0*1.1mm) 19V 2.1A SkyHorse
Adapter NB Samsung 19V - 2.1A / 3.0 x 1.1mm
360
340
Adapter NB SAMSUNG (3.0*1.1mm) 19V 2.1A PowerMax Adapter NB SAMSUNG (3.0*1.1mm) 19V 2.1A PowerMax
Adapter NB Samsung 19V - 2.1A / 3.0 x 1.1mm
450
430

Adapter NB SAMSUNG (5.5*4.5mm)

ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
Adapter NB SAMSUNG (5.5*4.5mm) 19V 3.16A 'Genuine' Adapter NB SAMSUNG (5.5*4.5mm) 19V 3.16A 'Genuine'
Adapter NB Samsung 19V - 3.16 / 5.5 x 4.5mm
950
900

Battery NB SAMSUNG 'Genuine'

ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
Battery NB SAMSUNG NP300 'Genuine' Battery NB SAMSUNG NP300 'Genuine'
For : Notebook Samsung NP300 & Compatible Model
2,190
2,075
Battery NB SAMSUNG NP300V4Z 'Genuine' Battery NB SAMSUNG NP300V4Z 'Genuine'
For : Notebook Samsung NP300V4Z & Compatible Model
2,190
2,075
Battery NB SAMSUNG NP305E4Z 'Genuine' Battery NB SAMSUNG NP305E4Z 'Genuine'
For : Notebook Samsung NP305E4Z & Compatible Model
2,190
2,075
Battery NB SAMSUNG NP370 (Built-in) 'Genuine' Battery NB SAMSUNG NP370 (Built-in) 'Genuine'
For : Notebook Samsung NP370 & Compatible Model
2,190
2,075
Battery NB SAMSUNG NP370R4E (Built in) 'Genuine' Battery NB SAMSUNG NP370R4E (Built in) 'Genuine'
For : Notebook Samsung NP370R4E & Compatible Model
2,190
2,075
Battery NB SAMSUNG NP450 'Genuine' Battery NB SAMSUNG NP450 'Genuine'
For : Notebook SAMSUNG NP450 & Compatible Model
2,190
2,075
Battery NB SAMSUNG NP450r4v (Built in) 'Genuine' Battery NB SAMSUNG NP450r4v (Built in) 'Genuine'
For : Notebook Samsung Np450r4v & Comapatible Model
2,190
2,075
Battery NB SAMSUNG NP470 (Built-in) 'Genuine' Battery NB SAMSUNG NP470 (Built-in) 'Genuine'
For : Notebook Samsung NP470 & Compatible Model
2,190
2,075
Battery NB SAMSUNG NP530U 'Genuine' Battery NB SAMSUNG NP530U 'Genuine'
For : Notebook Samsung NP530U & Compatible Model
2,190
2,075
Battery NB SAMSUNG R478 'Genuine' Battery NB SAMSUNG R478 'Genuine'
For : Notebook Samsung R478 & Compatible Model
2,190
2,075
Battery NB SAMSUNG RV428 'Genuine' Battery NB SAMSUNG RV428 'Genuine'
For : Notebook Samsung R428 & Compatible Model
2,190
2,075

Battery NB SAMSUNG

ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
Battery NB SAMSUNG NP275 Hi-Power Battery NB SAMSUNG NP275 Hi-Power
For : Notebook Samsung NP275 & Compatible Model
1,190
1,110
Battery NB SAMSUNG NP300 Hi-Power Battery NB SAMSUNG NP300 Hi-Power
For : Notebook Samsung NP300 & Compatible Model
1,190
1,110
Battery NB SAMSUNG NP350 Hi-Power Battery NB SAMSUNG NP350 Hi-Power
For : Notebook Samsung NP350 & Compatible Model
1,190
1,110
Battery NB SAMSUNG NP350 ThreeBoy Battery NB SAMSUNG NP350 ThreeBoy
For : NP270 NP300 NP305 NP350 NP355 SERIES R410 R428 R439 R467 R468 R470 R478 R510 R520
940
895
Battery NB SAMSUNG NP436L Hi-Power Battery NB SAMSUNG NP436L Hi-Power
For : Notebook Samsung NP436L & Compatible Model
1,190
1,130
Battery NB SAMSUNG NP540 (Built in) Hi-Power Battery NB SAMSUNG NP540 (Built in) Hi-Power
For : Samsung NP540 / NP530U3C / NP530
2,190
2,075
Battery NB SAMSUNG RC408 Hi-Power Battery NB SAMSUNG RC408 Hi-Power
For : Notebook Samsung R408 & Compatible Model
1,190
1,110
Battery NB SAMSUNG R423 Hi-Power Battery NB SAMSUNG R423 Hi-Power
For : Notebook Samsung R423 & Compatible Model
1,190
1,110

สายชาร์จและแบตเตอรี่โน๊ตบุ๊ค Samsung