รอสักครู่
ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
เปรียบเทียบสินค้า
หมวดย่อย
Adapter NB LENOVO (6.36*3.0mm)
ชื่อสินค้า
รายละเอียด
ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
Adapter NB LENOVO (6.36*3.0mm) 19.5V 6.15A 'Genuine' Adapter NB LENOVO (6.36*3.0mm) 19.5V 6.15A 'Genuine'
Adapter NB Lenovo 19.5V - 6.15A / 6.36 x 3.0mm
1,090
1,030
Adapter NB LENOVO (6.3*3.0mm)
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
Adapter NB LENOVO (6.3*3.0mm) 19V 7.7A 'Genuine' Adapter NB LENOVO (6.3*3.0mm) 19V 7.7A 'Genuine'
Adapter NB Lenovo 19.5V - 7.7A / 6.3 x 3.0mm
1,320
1,250
Adapter NB LENOVO (4.0*1.7mm)
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
Adapter NB LENOVO (4.0*1.7mm) 20V 2.25A 'Magic Tech' Adapter NB LENOVO (4.0*1.7mm) 20V 2.25A 'Magic Tech'
Adapter NB Lenovo 20V - 2.25A / 4.0 x 1.7mm
240
220
Adapter NB LENOVO (4.0*1.7mm) 20V 2.25A Threeboy Adapter NB LENOVO (4.0*1.7mm) 20V 2.25A Threeboy
Adapter NB Lenovo 20V - 2.25A / 4.0 x 1.7mm
410
390
Adapter NB LENOVO (4.0*1.7mm) 20V 2.25A PowerMax Adapter NB LENOVO (4.0*1.7mm) 20V 2.25A PowerMax
Adapter NB Lenovo 20V - 2.25A / 4.0 x 1.7mm
490
470
Adapter NB LENOVO (4.0*1.7mm) 20V 2.25A Slim 'Genuine' Adapter NB LENOVO (4.0*1.7mm) 20V 2.25A Slim 'Genuine'
Adapter NB Lenovo 20V - 2.25A / 4.0 x 1.7mm
1,320
1,250
Adapter NB LENOVO (4.0*1.7mm) 20V 3.25A 'Magic Tech' Adapter NB LENOVO (4.0*1.7mm) 20V 3.25A 'Magic Tech'
Adapter NB Lenovo 20V - 3.25A / 4.0 x 1.7mm
250
230
Adapter NB LENOVO (4.0*1.7mm) 20V 3.25A PowerMax Adapter NB LENOVO (4.0*1.7mm) 20V 3.25A PowerMax
Adapter NB Lenovo 20V -3.25A / 4.0 x 1.7mm
450
430
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm)
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 16V 4.5A SkyHorse Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 16V 4.5A SkyHorse
Adapter NB Lenovo 16V - 4.5A / 5.5 x 2.5mm
410
390
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 16V 4.5A PowerMax Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 16V 4.5A PowerMax
Adapter NB Lenovo 16V - 4.5A / 5.5 x 2.5mm
450
430
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 19V 3.42A PowerMax Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 19V 3.42A PowerMax
Adapter NB Lenovo 19V - 3.42A / 5.5 x 2.5mm
450
430
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 19V 3.42A OEM Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 19V 3.42A OEM
19V / 3.42A / 5.5 x 2.5mm
570
540
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 19V 4.74A PartNB Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 19V 4.74A PartNB
Adapter NB Lenovo 19.5V - 4.74A / 5.5 x 2.5mm
390
370
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 19V 4.74A PowerMax Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 19V 4.74A PowerMax
Adapter NB Lenovo 19.5V - 4.74A / 5.5 x 2.5mm
490
470
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 19.5V 6.15A SkyHorse Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 19.5V 6.15A SkyHorse
Adapter NB Lenovo 19.5V - 6.15A / 5.5 x 2.5mm
570
540
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 19.5V 6.15A PowerMax Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 19.5V 6.15A PowerMax
Adapter NB Lenovo 19.5V - 6.15A / 5.5 x 2.5mm
890
825
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 19.5V 6.15A 'Genuine' Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 19.5V 6.15A 'Genuine'
Adapter NB LENOVO 19.5V - 6.15A / 5.5 x 2.5mm
1,320
1,250
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 2.0A ThreeBoy Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 2.0A ThreeBoy
Adapter NB Lenovo 20V - 2.0A / 5.5 x 2.5mm
320
300
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 2.0A SkyHorse Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 2.0A SkyHorse
Adapter NB Lenovo 20V - 2.0A / 5.5 x 2.5mm
360
340
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 2.0A PowerMax Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 2.0A PowerMax
Adapter NB Lenovo 20V - 2.0A / 5.5 x 2.5mm
490
470
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 2A 'Genuine' Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 2A 'Genuine'
Adapter NB Lenovo 20.0V - 2A /5.5 x 2.5mm
1,090
1,030
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 3.25A 'Magic Tech' Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 3.25A 'Magic Tech'
Adapter NB Lenovo 20V - 3.25A / 5.5 x 2.5mm
240
220
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 3.25A SkyHorse Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 3.25A SkyHorse
Adapter NB Lenovo 20V - 3.25A / 5.5 x 2.5mm
360
340
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 3.25A Power Max Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 3.25A Power Max
Adapter NB Lenovo 20V - 3.25A / 5.5 x 2.5mm
490
470
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 3.25A OEM Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 3.25A OEM
20V / 3.25A / 5.5 x 2.5mm
570
540
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 3.25A 'Genuine' Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 3.25A 'Genuine'
Adapter NB Lenovo 20V - 3.25A / 5.5 x 2.5mm
1,090
1,030
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 3.25A เสียเปลี่ยนตัวใหม่ Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 3.25A เสียเปลี่ยนตัวใหม่
Adapter NB Lenovo 20V - 3.25A / 5.5 x 2.5mm
950
905
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 4.5A 'Magic Tech' Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 4.5A 'Magic Tech'
Adapter NB Lenovo 20V - 4.5A / 5.5 x 2.5mm
270
255
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 4.5A ThreeBoy Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 4.5A ThreeBoy
Adapter NB Lenovo 20V - 4.5A / 5.5 x 2.5mm
355
335
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 4.5A SkyHorse Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 4.5A SkyHorse
Adapter NB Lenovo 20V - 4.5A / 5.5 x 2.5mm
410
390
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 4.5A PowerMax Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 4.5A PowerMax
Adapter NB Lenovo 20V - 4.5A / 5.5 x 2.5mm
490
470
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 4.5A 'Genuine' Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 4.5A 'Genuine'
Adapter NB Lenovo 20V - 4.5A / 5.5 x 2.5mm
1,090
1,030
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 4.5A เสียเปลี่ยนตัวใหม่ Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 4.5A เสียเปลี่ยนตัวใหม่
Adapter NB Lenovo 20V - 4.5A / 5.5 x 2.5mm
1,050
1,005
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 8.5A 'Genuine' Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 8.5A 'Genuine'
Adapter NB Lenovo 20V - 8.5A / 5.5 x 2.5mm
1,525
1,460
Adapter NB LENOVO (7.4*5.0mm)
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
Adapter NB LENOVO (7.4*5.0mm) 20V 4.5A 'Genuine' Adapter NB LENOVO (7.4*5.0mm) 20V 4.5A 'Genuine'
Adapter NB Lenovo 20V - 4.5A / 7.4 x 5.0mm
1,090
1,030
Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm)
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V 3.25A 'Magic Tech' Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V 3.25A 'Magic Tech'
Adapter NB Lenovo 20V - 3.25A / 7.9 x 5.5mm
240
220
Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V 3.25A ThreeBoy Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V 3.25A ThreeBoy
Adapter NB Lenovo 20V - 3.25A / 7.9 x 5.5mm
320
300
Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V 3.25A PartNB Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V 3.25A PartNB
Adapter NB Lenovo 20V - 3.25A / 7.9 x 5.5mm
390
370
Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V 3.25A SkyHorse Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V 3.25A SkyHorse
Adapter NB Lenovo 20V - 3.25A / 7.9 x 5.5mm
360
340
Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V 3.25A Power Max Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V 3.25A Power Max
Adapter NB Lenovo 20V - 3.25A / 7.9 x 5.5mm
450
430

สายชาร์จและแบตเตอรี่โน๊ตบุ๊ค Lenovo