รอสักครู่
ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
เปรียบเทียบสินค้า
หมวดย่อย
Adapter NB DELL Bullet
ชื่อสินค้า
รายละเอียด
ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
Adapter NB DELL (4.0*1.7) Bullet 19.5V 3.34A 'Genuine' Adapter NB DELL (4.0*1.7) Bullet 19.5V 3.34A 'Genuine'
Adapter NB DELL 19.5V - 3.34A
950
905
Adapter NB DELL (4.8*1.7) Bullet 19.5V 4.62A PowerMax Adapter NB DELL (4.8*1.7) Bullet 19.5V 4.62A PowerMax
Adapter NB Dell 19.5V - 4.62A / Bullet
490
470
Adapter NB DELL (TYPE-C)
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
Adapter Dell 20V (TYPE-C) 3.25A 65w Slim 'Genuine' Adapter Dell 20V (TYPE-C) 3.25A 65w Slim 'Genuine'
Adapter NB Dell 20V (TYPE-C) 3.25A 65w
1,890
1,795
Adpater NB DELL (TYPE-C) 20V 2.25A 45w Slim 'Genuine' Adpater NB DELL (TYPE-C) 20V 2.25A 45w Slim 'Genuine'
Adapter NB Dell 20V - 2.25A / TYPE-C
1,780
1,690
Adapter NB DELL (5.5*1.7mm)
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
Adapter NB DELL (5.5*1.7mm) 19V mini 1.58A ThreeBoy Adapter NB DELL (5.5*1.7mm) 19V mini 1.58A ThreeBoy
Adapter NB Dell 19V - 1.58A / 5.5 x 1.7mm
315
290
Adapter NB DELL (4.0*1.7mm)
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
Adapter NB DELL (4.0*1.7mm) 19.5V 4.62A 'Magic Tech' Adapter NB DELL (4.0*1.7mm) 19.5V 4.62A 'Magic Tech'
Adapter NB Dell 19.5V - 4.62A / 4.0 x 1.7mm
300
275
Adapter NB DELL (5.5*2.5mm)
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
Adapter NB DELL (5.5*2.5mm) 19V 1.58A PowerMax Adapter NB DELL (5.5*2.5mm) 19V 1.58A PowerMax
Adapter NB Dell 19V - 1.58A / 5.5 x 2.5mm
450
430
Adapter NB DELL (5.5*2.5mm) 19V 1.58A PartNB Adapter NB DELL (5.5*2.5mm) 19V 1.58A PartNB
Adapter NB Dell 19V - 1.58A / 5.5 x 2.5mm
390
365
Adapter NB DELL (5.5*2.5mm) 19V 1.58A SkyHorse Adapter NB DELL (5.5*2.5mm) 19V 1.58A SkyHorse
Adapter NB Dell 19V - 1.58A / 5.5 x 2.5mm
360
340
Adapter NB DELL (4.5*3.0mm)
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
Adapter NB DELL (4.5*3.0mm) 19.5V 6.67A Slim 'Genuine' Adapter NB DELL (4.5*3.0mm) 19.5V 6.67A Slim 'Genuine'
Adapter NB DELL 19.5V - 6.67A / 4.5 x 3.0mm
1,890
1,815
Adapter NB DELL (4.5*3.0mm) 19.5V 4.62A เสียเปลี่ยนตัวใหม่ Adapter NB DELL (4.5*3.0mm) 19.5V 4.62A เสียเปลี่ยนตัวใหม่
1,090
1,030
Adapter NB DELL (4.5*3.0mm) 19.5V 2.31A เสียเปลี่ยนตัวใหม่ Adapter NB DELL (4.5*3.0mm) 19.5V 2.31A เสียเปลี่ยนตัวใหม่
Adapter NB Dell 19.5V - 2.31A / 4.5 x 3.0mm
1,090
1,030
Adapter NB DELL (4.5*3.0mm) 19.5V 4.62A 'Genuine' Adapter NB DELL (4.5*3.0mm) 19.5V 4.62A 'Genuine'
Adapter NB DELL 19.5V - 4.62A / 4.5 x 3.0mm
1,090
1,030
Adapter NB DELL (4.5*3.0mm) 19.5V 3.34A 'Genuine' Adapter NB DELL (4.5*3.0mm) 19.5V 3.34A 'Genuine'
Adapter NB DELL 19.5V - 3.34A / 4.5 x 3.0mm
1,090
1,030
Adapter NB DELL (4.5*3.0mm) 19.5V 3.34A เสียเปลี่ยนตัวใหม่ Adapter NB DELL (4.5*3.0mm) 19.5V 3.34A เสียเปลี่ยนตัวใหม่
Adapter NB DELL 19.5V - 3.34A / 4.5 x 3.0mm
950
905
Adapter NB DELL (4.5*3.0mm) 19.5V 3.34A PowerMax Adapter NB DELL (4.5*3.0mm) 19.5V 3.34A PowerMax
Adapter NB Dell 19.5V - 3.34A / 4.5 x 3.0mm
715
675
Adapter NB DELL (4.5*3.0mm) 19.5V 4.62A OEM Adapter NB DELL (4.5*3.0mm) 19.5V 4.62A OEM
19.5V / 4.62A / 4.5 x 3.0mm
650
615
Adapter NB DELL (4.5*3.0mm) 19.5V 2.31A PowerMax Adapter NB DELL (4.5*3.0mm) 19.5V 2.31A PowerMax
Adapter NB Dell 19.5V - 2.31A / 4.5 x 3.0mm
490
470
Adapter NB DELL (4.5*3.0mm) 19.5V 2.31A ThreeBoy Adapter NB DELL (4.5*3.0mm) 19.5V 2.31A ThreeBoy
Adapter NB Dell 19.5V - 2.31A / 4.5 x 3.0mm
390
365
Adapter NB DELL (4.5*3.0mm) 19.5V 2.31A SkyHorse Adapter NB DELL (4.5*3.0mm) 19.5V 2.31A SkyHorse
Adapter NB Dell 19.5V - 2.31A / 4.5 x 3.0mm
360
340
Adapter NB DELL (4.5*3.0mm) 19.5V 4.62A 'Magic Tech' Adapter NB DELL (4.5*3.0mm) 19.5V 4.62A 'Magic Tech'
Adapter NB DELL 19.5V - 4.62A / 4.5 x 3.0mm
300
275
Adapter NB DELL (4.5*3.0mm) 19.5V 3.34A 'Magic Tech' Adapter NB DELL (4.5*3.0mm) 19.5V 3.34A 'Magic Tech'
Adapter NB DELL 19.5V - 3.34A / 4.5 x 3.0mm
300
275
Adapter NB DELL (7.4*5.0mm)
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
Adapter NB DELL (7.4*5.0mm) 19.5V 12.3A 'Genuine' Adapter NB DELL (7.4*5.0mm) 19.5V 12.3A 'Genuine'
Adapter NB DELL 19.5V - 12.3A / 7.4 x 5.0mm
2,590
2,490
Adapter NB DELL (7.4*5.0mm) 19.5V 10.8A 'Genuine' Adapter NB DELL (7.4*5.0mm) 19.5V 10.8A 'Genuine'
Adapter NB Dell 19.5V - 10.8A / 7.4 x 5.0mm
2,240
2,130
Adapter NB DELL (7.4*5.0mm) 19.5V 7.7A Slim 'Genuine' Adapter NB DELL (7.4*5.0mm) 19.5V 7.7A Slim 'Genuine'
Adapter NB DELL 19.5V - 7.7A / 7.4 x 5.0mm
1,390
1,330
Adapter NB DELL (7.4*5.0mm) 19.5V 6.7A Slim 'Genuine' Adapter NB DELL (7.4*5.0mm) 19.5V 6.7A Slim 'Genuine'
Adapter NB DELL 19.5V - 6.7A / 7.4 x 5.0mm
1,320
1,250
Adapter NB DELL (7.4*5.0mm) 19.5V 4.62A เสียเปลี่ยนตัวใหม่ Adapter NB DELL (7.4*5.0mm) 19.5V 4.62A เสียเปลี่ยนตัวใหม่
Adapter NB DELL 19.5V - 4.62A / 7.4 x 5.0mm
1,090
1,030
Adapter NB DELL (7.4*5.0mm) 19.5V 3.34A Slim 'Genuine' Adapter NB DELL (7.4*5.0mm) 19.5V 3.34A Slim 'Genuine'
Adapter NB DELL 19.5V - 3.34A / 7.4 x 5.0mm
1,090
1,030
Adapter NB DELL (7.4*5.0mm) 19.5V 3.34A 'Genuine' Adapter NB DELL (7.4*5.0mm) 19.5V 3.34A 'Genuine'
Adapter NB Dell 19.5V - 3.34A / 7.4 x 5.0mm
1,090
1,030
Adapter NB DELL (7.4*5.0mm) 19.5V 3.34A Slim เสียเปลี่ยนตัวใหม่ Adapter NB DELL (7.4*5.0mm) 19.5V 3.34A Slim เสียเปลี่ยนตัวใหม่
Adapter NB DELL 19.5V - 3.34A / 7.4 x 5.0mm
950
905
Adapter NB DELL (7.4*5.0mm) 19.5V 3.4A เสียเปลี่ยนตัวใหม่ Adapter NB DELL (7.4*5.0mm) 19.5V 3.4A เสียเปลี่ยนตัวใหม่
Adapter NB DELL 19.5V - 3.34a / 7.4 x 5.0mm
950
905
Adapter NB DELL (7.4*5.0mm) 19.5V 4.62A OEM Adapter NB DELL (7.4*5.0mm) 19.5V 4.62A OEM
19.5V / 4.62A / 7.4 x 5.0mm
650
615
Adapter NB DELL (7.4*5.0mm) 19.5V 3.34A Slim OEM Adapter NB DELL (7.4*5.0mm) 19.5V 3.34A Slim OEM
19.5V / 3.34A / 7.4 x 5.0mm
650
615
Adapter NB DELL (7.4*5.0mm) 19.5V 4.62A PartNB Adapter NB DELL (7.4*5.0mm) 19.5V 4.62A PartNB
Adapter NB Dell 19.5V - 4.62A / 7.4 x 5.0mm
490
470
Adapter NB DELL (7.4*5.0mm) 19.5V 3.34A PartNB Adapter NB DELL (7.4*5.0mm) 19.5V 3.34A PartNB
Adapter NB Dell 19.5V - 3.34A / 7.4 x 5.0mm
410
380
Adapter NB DELL (7.4*5.0mm) 19.5V 4.62A SkyHorse Adapter NB DELL (7.4*5.0mm) 19.5V 4.62A SkyHorse
Adapter NB Dell 19.5V - 4.62A / 7.4 x 5.0mm
410
390
Adapter NB DELL (7.4*5.0mm) 19.5V 3.34A SkyHorse Adapter NB DELL (7.4*5.0mm) 19.5V 3.34A SkyHorse
Adapter NB Dell 19.5V - 3.34A / 7.4 x 5.0mm
360
340
Adapter NB DELL (7.4*5.0mm) 19.5V 3.34A 'Magic Tech' Adapter NB DELL (7.4*5.0mm) 19.5V 3.34A 'Magic Tech'
Adapter NB DELL 19.5V - 3.34A / 7.4 x 5.0mm
300
275
Adapter NB DELL (7.4*5.0mm) 19.5V 4.62A 'Magic Tech' Adapter NB DELL (7.4*5.0mm) 19.5V 4.62A 'Magic Tech'
Adapter NB DELL 19.5V - 4.62A / 7.4 x 5.0mm
300
275
Battery NB DELL 'Genuine'
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
Battery NB DELL Alienware M17X,R3,R4 'Genuine' Battery NB DELL Alienware M17X,R3,R4 'Genuine'
For NB Dell Alienware M17X,R3,R4 & Compatible Model
3,090
2,875

สายชาร์จและแบตเตอรี่โน๊ตบุ๊ค Dell