การจัดส่งสินค้า: ส่งด่วนภายใน 2 ชั่วโมง

ส่งด่วน 2 ชั่วโมง นับจากเวลาได้รับ SMS
  • บริการส่งด่วนภายใน 2 ชั่วโมง ขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายค่าชดเชย 500 บาท กรณีส่งสินค้าล่าช้าเกิน 2 ชั่วโมง ทั้งนี้ บริษัทยินดีคืนค่าขนส่งในการส่งล่าช้า ให้เต็มจำนวน 400 บาท ระยะเวลาดำเนินการภายใน 7 วันทำการ
จังหวัด เขต/อำเภอ
กรุงเทพฯ ทุกเขต
นนทบุรี ทุกอำเภอ
ปทุมธานี เฉพาะ อ.เมือง
สมุทรปราการ เฉพาะ อ.เมือง (ยกเว้น ตำบล แพรกษา. บางปู, บางปูใหม่, ท้ายบ้าน, ปากน้ำ)
สมุทรสาคร เฉพาะ อ.กระทุ่มแบน
นครปฐม เฉพาะ อ.พุทธมณฑล
กรณีชำระเงินหลัง 21.00 น. จะได้รับสินค้าในวันถัดไป
  • สินค้าหมวด Gaming Chair, Rack, Cable หมวด CCTV accessories, Air Conditioner, Nas, จอสกรีน หมวด Projector และสินค้า By Order ไม่สามารถเลือกรูปแบบการจัดส่ง "รับสินค้าภายใน 2 ชม."ได้ แต่ท่านยังสามารถเลือกรูปแบบการจัดส่งอื่นได้
  • จอขนาด 27" ขึ้นไป และจอ Curve ไม่สามารถเลือกบริการส่วด่วนได้ แต่ลูกค้ายังสามารถเลือกรูปแบบจัดส่งอื่นได้
หากบริษัทฯ จัดส่งช้าเกิน 2 ชั่วโมง ติดต่อกันถึง 5 ครั้ง ต่อการซื้อของรหัสลูกค้าและที่อยู่เดียวกัน บริษัทฯ ยินดีชดเชยเงิน มูลค่า 5,555 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ซื้อต่อไป โดยจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีภายใน 3 วันทำการ หลังจากได้รับเอกสารครบทั้งหมดจากลูกค้า
  • สินค้าต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 20 kg/1 ใบเสร็จ
  • สินค้าต้องมีขนาด กว้าง*สูง*ยาว รวมกันไม่เกิน 150 cm และด้านใดด้านหนึ่งไม่เกิน 100 cm จึงทำการส่งด่วนภายในเวลาที่กำหนดได้ หากสินค้ามีขนาดหรือน้ำหนักเกิน จะไม่สามารถนำส่งได้ เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบก่อน และทำการจัดส่งสินค้าให้ภายในวัน รวมถึงไม่อยู่ในเงื่อนไขได้รับค่าชดเชยทุกกรณี
  • ไม่สามารถนำส่งสินค้าบนตึก/อาคารสูง ที่ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้า หรือเนื่องจากเป็นช่วงเวลายามวิกาล
  • ไม่สามารถนำส่งสินค้าบนตึก/อาคารสูงที่ไม่มีลิฟท์กรณีชั้นที่ต้องการให้ส่งสินค้าสูงเกินกว่า 2 ชั้นขึ้นไป
  • ไม่สามารถนำส่งสินค้าบนตึก/อาคารสูง กรณีสินค้ามีน้ำหนักและขนาดใหญ่ ที่จำเป็นต้องใช้หลายคนแบกหรือไม่มีทางสำหรับนำรถขนส่งขึ้นไปส่งยังชั้นที่ผู้รับพักอาศัย
  • ไม่มีบริการยกสินค้าขึ้นไปส่งหรือบริการประกอบ ถอด แยก แกะ ตรวจสอบชิ้นส่วนสินค้าภายในกล่องพัสดุ ไปยังห้องพัก ทั้งในรูปแบบบ้านพัก คอนโด อพาร์ทเม้น แฟลต ห้องเช่าฯลฯ (ลูกค้าจะต้องจัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพื่อขนย้ายหรือถอด แยกประกอบเอง)