รอสักครู่
ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.

ตัวแทนจำหน่าย (ดีลเลอร์ช่าง)

เปิดโอกาสทางธุรกิจให้สำหรับลูกค้าประเภทช่าง

(โดยไม่ต้องมีทะเบียนการค้า)

ขั้นตอนในการสมัครดีลเลอร์ช่าง

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. ซื้อในราคาช่างทันที เมื่อการสมัครเสร็จสมบูรณ์ (เป็นเวลา 6 เดือน)
2. ซื้อสะสมครบ 30,000 บาท และ 4 บิล ขึ้นไป (ภายใน 2 เดือน) บิลต่อไปได้ ราคาดีลเลอร์

เงื่อนไขการสมัคร

1. เป็นช่างซ่อม หรือติดตั้ง Computer, Printer, CCTV, Network (อย่างน้อย 1 อย่าง)
2. มีสถานที่ซ่อม (ไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้าน)
3. สามารถซ่อมนอกสถานที่ได้

ข้อกำหนดการปรับเลเวล

1. หลังจากที่ลูกค้าได้ราคาดีลเลอร์ ลูกค้าจะต้องสะสมยอดภายในระยะเวลา 6 เดือน ต้องมียอดซื้อสินค้าไม่ต่ำกว่า 30,0000 บาท หากลูกค้าไม่สามารถรักษายอดตามที่บริษัทกำหนดได้ ลูกค้าจะถูกปรับระดับลูกค้าเป็นขายปลีกซึ่งการปรับระดับลูกค้า ทางบริษัทจะปรับทุก 6 เดือน ของทุกปี

เอกสารที่ต้องการใช้ประกอบการสมัครตัวแทนจำหน่ายช่าง

  1. 1. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมเซ็นรับรองสำเนา)
  2. 2. รูปถ่ายปัจจุบัน คู่บัตรประชาชน
  3. 3. ประวัติการทำงาน Portfolio เพื่อประกอบการอนุมัติ
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่มีแจ้งล่วงหน้า*

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ทางโทรศัพท์ หมายเลข : 02-547-0099 กด 2
ทางแฟ็กซ์ หมายเลข : 02-547-0005
ทาง E-mail : กรุงเทพ dealer_bkk@advice.co.th