รอสักครู่
ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.

ส่งด่วนก่อน 12.00 น. วันถัดไป

ส่งด่วนก่อน 12.00 น วันถัดไป
พื้นที่ กทม, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ
ยอดสั่งซื้อสินค้าเกิน 10,000 บาท
และมีสินค้า 3 รายการขึ้นไป ในบิลเดียวกัน
โอนเงินและแนบสลิป
12.01 - 17.30 น.

ส่งด่วนก่อน 17.00 น. หรือส่งด่วนภายในวัน

ส่งด่วนก่อน 17.00 น หรือ ส่งด่วนภายในวัน
พื้นที่ กทม,นนทบุรี,ปทุมธานี,สมุทรปราการ
ยอดสั่งซื้อสินค้าเกิน 10,000 บาท
และมีสินค้า 3 รายการขึ้นไป ในบิลเดียวกัน
โอนเงินและแนบสลิป
17.31 - 11.30 น.

ส่งวันถัดไป

ส่งวันถัดไป
พื้นที่ กทม,นนทบุรี,ปทุมธานี,สมุทรปราการ
ยอดสั่งซื้อสินค้าเกิน 5,000 บาท
โอนเงินและแนบสลิป
ก่อน 17.30 น.

ขนส่ง Trantech พื้นที่ต่างจังหวัด

ขนส่ง Trantech พื้นที่ต่างจังหวัด
ยอดสั่งซื้อเกิน 5,000 บาท นอกพื้นที่ อ.เมือง (ยกเว้น จ.ยะลา ปัตตานี นราธิวาส นครนายก อ่างทอง บึงกาฬ พังงา แม่ฮ่องสอน) จะมีค่าขนส่งต่างอำเภอ กล่องละ 30 บาท หากยอดสั่งซื้อไม่ถึง 5,000 บาท จะมีค่าขนส่งเพิ่มเติมต้นทาง 60 บาท ต่อบิล
โอนเงินและแนบสลิป
ก่อน 17.00 น.

ขนส่ง Kerry

ขนส่ง Kerry
พื้นที่ กทม, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ
และพื้นที่ต่างจังหวัด
ยอดสั่งซื้อไม่ถึง 5,000 บาท หรือพื้นที่ต่างจังหวัด ที่ต้องการใช้ขนส่ง Kerry จะมีค่าจัดส่งสินค้าต้นทาง โดยต้องติดต่อฝ่ายขายดีลเลอร์ เพื่อแจ้งค่าขนส่ง ซึ่งประมาณการจากขนาดกล่องของรายการสินค้าในบิลนั้นๆ
โอนเงินและแนบสลิป
ก่อน 14.00 จัดส่ง 1-3 วัน