รอสักครู่
ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.

ABOUT ADVICE

Advice บริษัท จำหน่ายปลีก-ส่ง สินค้าไอที และสมาร์ทโฟน ผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต และหน้าร้าน ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศไทย และสปป.ลาว 333 สาขา ปัจจุบันมียอดขาย 12,000 ล้านบาท ต่อปี ถือเป็นร้านค้าอันดับหนึ่งของประเทศไทย ทั้งทางด้านการครอบคลุมพื้นที่ และปริมาณการขายสินค้าไอที

นโยบายคุณภาพ

สินค้าเด่น คุณภาพดี มีการบริการที่ลูกค้าพึงพอใจ จัดส่งทันเวลา
พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

มุ่งมั่นสู่ความเป็นหนึ่ง ทางด้านการให้บริการสินค้าไอที และเทคโนโลยี เพื่อประชาชนทุกระดับ อย่างยั่งยืน
คัดเลือกสินค้า มาจำหน่ายได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า อย่างครบถ้วน ในราคาที่ถูกสุด
เสนอขายสินค้าแบบมืออาชีพ และจริงใจ เพื่อให้ลูกค้านึกถึงเราเป็นอันดับแรกเสมอ
บริการแนะนำ และแก้ไขปัญหาหลังการขาย ได้อย่างดีเยี่ยม ด้วยความสุภาพ
พัฒนาระบบงานเพื่อเพิ่มประสิทธิผล ลดค่าใช้จ่าย และใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
พัฒนาส่งเสริมบุคลากร ให้มีความรู้ ความสามารถ และมีความสุขในการทำงาน

คณะผู้บริหาร

บริษัทในเครือ Advice ประกอบด้วยร้านในชื่อ Advice, Advice Shop และ Advice Mini รวม 333 สาขา ในปัจจุบัน

โดยชื่อร้านจะบ่งบอกถึงขนาดของกิจการไล่จากใหญ่ไปเล็ก โดย Advice IT Infinite จะจําหน่ายตรงให้กับ Advice ที่ครอบคลุมพื้นที่ในระดับ จังหวัด เพื่อจําหน่ายต่อให้ร้าน Adivice Shop และ Advice Mini ในพื้นที่ระดับ อําเภอ นอกเหนือจากนี้ ยังมีสาขาในเครือข่ายใช้ชื่อว่า As One ที่กําลังอยู่ในช่วงปรับเปลี่ยนเข้าสู่ร้าน Advice Shop และ Advice Mini ในขณะนี้

นอกจากร้าน Advice ที่มีศูนย์จำหน่ายครอบคลุม 333 สาขาทั่วประเทศแล้ว
ลูกค้ายังสามารถซื้อสินค้าไอที ผ่านช่องทางออนไลน์ ได้ที่ www.advice.co.th ได้อีกด้วย